This site in 2017:
Additions, modifications, news

December 2017 + Roadsigns: From Hungary new Falling Rock Signs. Also new Children's Crossing Signs (J. Breine, P. T'Jollijn). From India new Men at Work signs (H. De Meyer) and also Children's Crossing Signs (H. De Meyer, M. Tailly). Also a new Man at Work from Denmark (D. Coronas, new contributor).
Verkeerstekens: Uit Hongarije nieuwe Vallende Stenen. Eveneens nieuwe Overstekende Kinderen (J. Breine, P. T'Jollijn). Uit Indië hebben we Mannen aan het Werk (H. De Meyer) en ook Overstekende Kinderen (H. De Meyer, M. Tailly). Ook een nieuwe wegenwerker uit Denemarken (D. Coronas, nieuwe bijdrager).
+ Old watermills in Aragón: The mill of San Esteban de Litera on the Río Sosa. Also the old powerstation of Broto. De molen van San Esteban de Litera op de Río Sosa en ook de oude electriciteitscentrale van Broto.
November 2017 + Roadsigns: Falling Rock Signs: four new ones from Georgia (J. Koelstra). Also an innovative approach in Falling Rock Signs from Greece (J. Breine).
Verkeerstekens: Vallende Stenen: vier nieuwe uit Georgië (J. Koelstra). Ook nog een innovatieve aanpak in Vallende Stenen Borden uit Griekenland (J. Breine).
+ Old watermills in Aragón: The grist mill of Broto with a stone of La Ferté of the superior class Piedra de Exposición.
De graanmolen in Broto met een steen van La Ferté van de superieure kwaliteit Piedra de Exposición.
September 2017 + Old watermills in Aragón: Updated the page about La Ferté-sous-Jouarre and Paternoy.
Gewijzigde pagina's: La Ferté-sous-Jouarre en Paternoy.
August 2017 + Roadsigns: Falling Rock Signs: from Canary Islands (J. Koelstra), China (J. Breine) • Men at Work signs from Azerbaijan (J. Koelstra), China and Botswana (J. Breine) • Children's Crossing Signs from Colombia (A. Klaver, New country!), Turkish Cyprus (J. Koelstra), Chile (A. Klaver), Botswana (J. Breine) and South-Africa (E. Martens).
Verkeerstekens: Vallende Stenen: uit Canarische Eilanden (J. Koelstra), China (J. Breine) • Mannen aan het werk uit Azerbeidzjan (J. Koelstra), China en Botswana (J. Breine) • Overstekende Kinderen uit Colombia (A. Klaver, Nieuw land!), Turks Cyprus (J. Koelstra), Chili (A. Klaver), Botswana (J. Breine) en Zuid-Afrika (E. Martens).
+ Old watermills in Aragón: Casas del Molino in Bernués: two mills in bad shape but with most interesting engine.
Casas del Molino in Bernués: twee molens in belabberde toestand, maar wel met een opmerkelijke aandrijving.
July 2017 + Roadsigns: Several new Falling Rock Signs: from Armenia, Canada and a horrendous sample from Cyprus (J. Koelstra, H. De Meyer). • New Men at Work signs: Armenia, Belgium, and Canada (L. Parmentier, B. Hoey­berghs, H. De Meyer). • Some Children's Crossing Signs also: Armenia and Bosnia-Herzegovina (L. Parmentier, A. Anselin).
Verschillende nieuwe Vallende Stenen: uit Armenië, Canada en een afschuwelijk exemplaar uit Cyprus (J. Koelstra, H. De Meyer). • Nieuwe Mannen aan het Werk: Armenië, België, en Canada (L. Parmentier, B. Hoey­berghs, H. De Meyer). • Enkele Overstekende Kinderen ook nog: Armenië en Bosnië-Herzegovina (L. Parmentier, A. Anselin).
+ Old watermills in Aragón: A mill in good shape: the gristmill of Formigales.
Een molen in prima staat: de graanmolen van Formigales.
June 2017 + Old watermills in Aragón: Two mills showing both ends of the spectrum. The fábrica La Dolores in Caldearenas is a huge complex with Daverio roller mills. The humble mill of Lacabezonada is probably the most primitive mill of our study area and definitely worth a visit. This mill needs protection and preservation urgently!
Twee molens ter illustratie van beide einden van het spectrum. De fábrica La Dolores in Caldearenas is een enorme installatie met Daverio cilindermolens. De nederige molen van Lacabezonada is wellicht de meest primitive molen uit ons studiegebied en een bezoek meer dan waard. Deze molen heeft dringend nood aan bescherming en maatregelen voor het behoud!
May 2017 + Old watermills in Aragón: Two mills in the Litera region: the Upper mill and the Lower mill of Alcampell. Though in bad shape, still an interesting complex.
Twee molens in de Litera streek: de Bovenste molen en de Onderste molen van Alcampell. In slechte toestand, maar toch nog een boeiend complex.
+ Roadsigns: a sweet Children's Crossing Sign from Finland featuring a girl with perambulator! (by J. Koelstra).
Een vertederend bord met Overstekende Kinderen uit Finland toont een meisje met kinder­wagen.
April 2017 + Roadsigns: We have several new Children's Crossing Signs: from Serbia, Rumania, Oman, Norway, Myanmar, Crete, Cape Verde (by J. Breine, B. Hoeyberghs, G. De Knijf, L. Parmentier, Maes & De Bie). Also Falling Rock Signs from Latvia, Crete and Cape Verde (by J. Breine, Maes & De Bie). Men at Work signs found in Crete and Cape Verde (by H. Parmentier, Maes & De Bie).
Verschillende nieuwe borden met Overstekende Kinderen: uit Servië, Roemenië, Oman, Noorwegen, Myanmar, Kreta en Cape Verde (door J. Breine, B. Hoeyberghs, G. De Knijf, L. Parmentier, Maes & De Bie). Ook Vallende Stenen Letland, Kreta en Cape Verde (door J. Breine, Maes & De Bie). Tenslotte Mannen aan het Werk gevonden in Kreta en Cape Verde (door H. Parmentier, Maes & De Bie).
January 2017 + Bartolomeo starts his 22nd year online.
+ Old watermills in Aragón: the oil mill of Formigales and also the mill stone quarry of Arasanz.
De oliemolen van Formigales en ook de molensteen groeve van Arasanz.
+ Roadsigns: From Rwanda (new country!) Men at Work, Children's Crossing Signs and Falling Rock Signs (all by J. Breine).
Nieuwe verkeerstekens uit Rwanda (nieuw land!): Mannen aan het werk, Overstekende Kinderen en tenslotte Vallende Stenen.
December 2016 + Old watermills in Aragón: the mill of Alíns del Monte and also the Almazara of Panillo which is restored and open for visits. — De molen van Alíns del Monte en ook de Almazara van Panillo die gerestaureerd is en open voor bezoek.
Old painted roadside advertisements: A weathered advert for Grammont in the section about home appliances.
November 2016 + Old watermills in Aragón: the mill of Ventas de Santa Lucía and also the Torno de Buera which is restored and open for visits.
De molen van Ventas de Santa Lucía en ook de Torno de Buera die gerestaureerd is en open voor bezoek.

History + This site in 2016
+ This site in 2015

Path: Home / Update history
e-mail: