English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / Kinderen in Armenië

Overstekende Kinderen in Armenië

Yerevan, VII.1998; foto M. Tailly Elk spoor van eigenheid is uitgewist. Geen gezicht, geen haar, geen boekentas, geen kledij, geen geslacht. Ik haat die moderne luciferkopjes.

Eigenlijk zijn die moderne ontwerpen slecht voor de veiligheid op de weg. Symbolen (ikoontjes) werken doordat ze het echte exemplaar in onze geest oproepen. Als dit niet gebeurt, is een ikoon waardeloos. Het zit er dik in dat een chauffeur die dit bord nadert niet het verband zal zien met kinderen. Hij zal dus niet vertragen, maar zich integendeel wellicht juist sneller weghaasten omdat het hem net te binnen schiet dat hij nog hout en lucifers moet halen voor de open haard.

Bekijk gelijkaardige tekens uit Kyrgyzstan en Rusland. Polen bewijst nochtans dat een modern bord niet per definitie slecht moet zijn.

Waarom zouden verkeersdiensten zich wereldwijd bekeerd hebben tot die losse-stokjes ontwerpen? Duidelijk niet op weg naar een automatiseerbaar uniform ontwerp. Er zijn immers geen twee borden gelijk. Overtuigen zonder zichtbaar voordeel. Die verkopers moeten wel heel welsprekend zijn.

Onze kleine verzameling vertoont een rijke keuze van verschillende bouwstukjes. De man aan de band kan best nog wat opleiding krijgen: we vinden immers nog lichaamsdelen in alle mogelijke composities en verhoudingen. Het verschijnsel beperkt zich niet tot de kinderen alleen. We hebben ook enkele zielige werkers.
Als dit de norm is, kan je rustig besparen op de kwaliteitscontrole. Het zal niemand opvallen.
 
Giumri, VII.2001; foto M. Tailly Yerevan, VII.2001; foto M. Tailly Giumri, VII.2001; foto M. Tailly
 
Eindelijk een bord met echte personen er op. De tekening is wellicht gebaseerd op het ontwerp dat vroeger wijd verspreid was in andere Europese landen. Vind voorbeelden in Nederland, op de Azoren en (meer statisch) in Oostenrijk en België.
Yerevan, 12.VIII.2010; pict. M. Tailly Giumri, VI.2003; foto M. Tailly
Knielen midden op de weg is niet verstandig!

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Overstekende kinderen in Armenië  e-mail:  
Andere borden uit Armenië: Wegenwerkers - Vallende stenen
Uit Azerbeidzjan: Wegenwerkers - Overstekende kinderen - Vallende stenen