English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / Kinderen in Armenië

Overstekende Kinderen in Armenië

Yerevan, VII.1998; foto M. Tailly
Elk spoor van eigenheid is gewist. Geen gezicht, geen haar, geen tas, geen kledij, geen geslacht. Weg met die lelijke stokjesborden.

Eigenlijk zijn die moderne ontwerpen slecht voor de veiligheid op de weg. Symbolen (ikoontjes) werken doordat ze het echte exemplaar in onze geest oproepen. Als dit niet gebeurt, is een ikoon waardeloos. Het zit er dik in dat een chauffeur die dit bord nadert niet het verband zal zien met kinderen. Hij zal dus niet vertragen, maar zich integendeel wellicht juist sneller weghaasten omdat het hem net te binnen schiet dat hij nog hout en lucifers moet halen voor de open haard.

Bekijk gelijkaardige tekens uit Kyrgyzstan en Rusland. Polen bewijst nochtans dat een modern bord niet per definitie slecht moet zijn.

Waarom zouden verkeersdiensten zich wereldwijd bekeerd hebben tot die losse stokjes? Duidelijk niet op weg naar een uniform en automa­tiseerbaar ontwerp, want er zijn geen twee borden gelijk. Er is geen zichtbaar voordeel. Die verkopers moeten wel heel welsprekend zijn.

Onze kleine verzameling vertoont een rijke keuze van ver­schillende bouwstukjes. De man aan de band kan best nog wat opleiding krijgen: we vinden immers lichaamsdelen in alle mogelijke composities en verhoudingen.
Het verschijnsel beperkt zich niet tot de kinderen. Er zijn ook enkele zielige werkers. Als dit de norm wordt, kan je rustig besparen op kwaliteitscontrole. Het zal niemand nog opvallen.

Giumri, VII.2001; foto M. Tailly
Yerevan, VII.2001; foto M. Tailly
Giumri, VII.2001; foto M. Tailly

Goris, X.2016; foto L. Parmentier
Yerevan, 12.VIII.2010; foto M. Tailly

Knielen op de weg is niet verstandig!

Giumri, VI.2003; foto M. Tailly

Eindelijk een bord met echte perso­nen er op. De tekening is wellicht ge­baseerd op het ontwerp dat vroeger wijd verspreid was in landen van Europa. Zie bij voorbeeld Nederland, de Azoren en (meer statisch) Oostenrijk en België.

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Overstekende kinderen in Armenië
e-mail: 
Andere borden uit Armenië: Wegenwerkers - Vallende stenen
Uit Azerbeidzjan: Wegenwerkers - Overstekende kinderen - Vallende stenen