English

Overstekende kinderen in Noorwegen

Trondheim; V.2000; foto C. Verscheure VII.2003; foto P. Karlsson
Barn=kind Dove=doof
 
Vastgebeitelde kinderen zijn niet gevaarlijk. Dit bord spreekt zichzelf tegen. Het is wellicht het meest statische verkeersteken ooit. Het geeft daarenboven ook nog een slecht voorbeeld. Mijn ouders leerden mij om nooit met de handen in de zakken te lopen. Maar al bij al: een mooi bord met een lief Mickey Mouse meisje. Lichtvoetig en behorend tot de UK-groep waar het meisje de jongen leidt. Lees hier meer over in IJsland. Noorwegen wijkt af van zijn buurlanden Zweden en Finland. Zij doen mee met het Verenigd Koninkrijk. Noorwegen verkiest zijn eigen (prima) ontwerp. Je vindt een detail van ditzelfde bord op Svalbard (Spitsbergen).

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / in Noorwegen  e-mail:  
Meer borden uit Noorwegen: Wegenwerkers / Vallende stenen
Tekens uit Spitsbergen: Wegenwerkers / Overstekende kinderen