English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / in Finland

Overstekende Kinderen in Finland


1996
Ei mopoille = geen bromfietsen
Een van de geruststellende voordelen van een verzameling verkeerstekens was dat je altijd wist waar je was —verkeerstekens waren vaak typisch per land.

Enkele tips uit de veldgids voor ons team:

Als je dit bord aantreft en je merkt datdan ben je in
• het hevig regent en
• werklui gevecht voeren om een paraplu
Groot-Brittannië
• puimsteen je oren ontvelt IJsland
• er piramiden staan aan de horizont Egypte
• werkers het zonder laarzen doen en
• hyena's je pad kruisen
Zuid-Afrika

Maar dit bord —lid van een groep borden bekend als de UK-groep— is ook aan­getroffen in Iran, Zuid-Afrika, IJsland en veel andere landen. We vinden het ontwerp op veel plaatsen in het noordelijk halfrond en ook ver ten zuiden van de evenaar.

De wijde verspreiding maakt dit soort borden zo goed als onbruikbaar om je positie te weten te komen. De globalisering treft ons ook hier.

Sodankylä (Fins Lapland); 2001; foto V. Väisänen
Dit bord —gevonden voor de Jeesiönranta junior high school - Jeesiönrannan yläaste— is helemaal anders. Het werd uit dienst genomen in 1974.

De kinderen houden elkaar niet vast. Ze rennen, de jongen is de grootste en hij draagt een tas.

We hebben min of meer dezelfde borden uit bv. Iran, Nederland en Italië maar geen enkele is precies gelijk.

Maar er zijn twee landen die precies dezelfde borden planten: Zwitserland en Syrië.

Vuotso - Sodankylä (Lapland); 14.vii.2001; foto V. Väisänen
Venla Väisänen schreef me:
Het bord staat voor de Vuotso lagere school.
Het teken draagt de woorden PYSÄHDY (stop) en VARO (kijk uit). Er is ook een klein merkteken TALJA aanwezig. Talja was een organisatie voor verkeersveiligheid tot in de jaren 1980. Het getoonde bord dateert wellicht uit de jaren 1960.

Het bord heeft verschillende interessante kantjes.

+ Eerst hebben we de uitwerking die opvallend veel detail toont: de wagen met chauffeur, de kledij, de schaduwen. Tekeningen met veel detail kan men ook wel in andere landen aantreffen (bv. Oostenrijk, Buthan, Croatië, Nepal, …), maar deze hier hoort toch wel bij de best geslaagde.

+ Let er vervolgens op hoe de kinderen van ons weg lopen. Meestal lopen ze in het vlak van de tekening. Andere landen waar we dit fenomeen gezien hebben zijn bv. The Gambia en (minder uitgesproken) Ierland.

+ Het meisje houdt de jongen van de weg af. Ze heeft haar hand op zijn schouder. Dat is typisch gedrag voor kinderen uit de UK-groep.

+ De aanpak in het algemeen is ook al speciaal.
Verkeerstekens zijn gewoonlijk ontworpen vanuit het oog van de chauffeur. Ze waarschuwen voor personen of voorwerpen die een hindernis zouden kunnen zijn. Dit bord toont de ge­vaar­lijke situatie: de mogelijke slachtoffers en diegene aan wie het bericht gericht is. In Ierland hebben we iets gelijk­aardigs gevonden.

Hanko, 06.ix.2006; foto J. Koelstra
Als ik het goed heb, is dit een uniek stuk: een mooie tekening van een knaap die een meisje en het meisje een kinderwagen stuurt.

We hebben geen enkele melding van gelijkende borden uit andere landen. We hebben borden waar we spelende kinderen zien, maar dan is het favo­riete speeltuig —als dat al getoond wordt— steeds een bal (bv. Canada, Trinidad & Tobago). Een zeld­zame keer zien we naast de bal ook nog een ander speeltuig: een hoepel als in Costa Rica of een springtouw als in Bulgarije.

Helsinki, 05.vi.2022; foto H. De Meyer
Smartphones zijn tegenwoordig alom­tegenwoordig en te veel voetgangers zigzaggen over straat zonder te letten op hun omgeving die elke dag rijker is aan snel bewegende vervoermiddelen (auto's, e-bikes, pedelecs, e-steps), die zelf weer bestuurd worden door personen die vaak ook alleen maar aandacht hebben voor dat kleine scherm.

We hebben het al eerder gezien in deze pagina's: verkeerstekens staan in de maatschappij, worden er door beïnvloed en kunnen zelfs onder­grondse stromingen verraden. Een ambtenaar moet het gevaarvolle fenomeen vastgesteld hebben en er een verkeersbord bij bedacht hebben.

Ik vermoed dat het een nieuwe kracht was, die nog de limieten van het ambtenarenschap moest ontdekken. Een gelukkig toeval voor ons, verzamelaars, want het heeft een volkomen nieuw en origineel bord opgeleverd. Het komt niet voor in de officiele lijst van de Finish Transport Infrastructure Agency (vayla.fi, bezocht op 18.vi.2022).

Het bord is opmerkelijk, en de combinatie met de andere tekens op dezelfde paal is dat ook. Bovenaan hebben we de jeugdige smartphone verslaafden met het onderschrift Mobile People. Is dat Mensen die mobiel zijn, of Mensen van het mobieltje? In beide gevallen is er contrast met het bord er onder: dat zijn de kromgetrokken ouderlingen, afkomstig uit Groot Brittannië. Niet bijzonder mobiel en wellicht ook niet eraan verslaafd.

De ouderlingen lopen naar rechts. Dat is normaal, want ze komen uit een land waar men links rijdt. In Finland lopen de voetgangers naar links, want men rijdt er rechts. Dat is zo bij alle borden in deze pagina, behalve hier. De kinderen passen bij links rijdend verkeer. Import zoals de oudjes? Wellicht niet, want het bord komt niet voor in de officiële lijst van het V.K. Beïnvloeding door richting van de ouderlingen dan? Wie zal het zeggen?

Hoe dan ook, we zijn blij met dit nieuwe ontwerp. Te meer omdat ook Finland zijn verkeerstekens gemoderniseerd heeft. Het bord dat in 1974 in voege kwam (begin deze pagina), wordt vanaf 2020 niet meer gebruikt. Het wordt vervangen door een smakeloze tekening, bijna identiek aan de moderne borden uit Duitsland.

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / Oversteken in Finland
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Finland: Mannen aan het werk - Vallende Stenen