English Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / in Zuid-Afrika

Overstekende kinderen in Zuid-Afrika

wijdverbreid, VII.1994
bijna overal, XI.1999; foto E. Martens

Zuid-Afrika is in verschillende aspecten een boeiend land. Het is hier dat de manier van doen in zuidelijk Afrika, met het meisje dat de weg toont (zie Zimbabwe), samenkomt met het ontwerp uit Groot-Brittannië waar de koningin, in de persoon van een stevige meid, weet waar naar toe.

De oude tekening, die in snel tempo vervangen wordt, kwam voor in twee versies. In de beste tekening, wellicht de oudste van de twee, hebben beide pupillen een gezicht en de knaap draagt een korte broek. Gezicht en broek liet men later vallen en daarna zijn de skoliere gemetamorfoseerd in hun heden­daagse verschijningsvorm — die eigenlijk nog niet zó slecht is als we vergelijken met de situatie in het voormalig commu­nistisch blok (bv. Rusland).

Er is een interessant punt als we oud en nieuw naast elkaar leggen. Het meisje loopt vooraan in beide versies. Dit is opmerkelijk want wanneer een moderne versie van het Overstekende Kinderen bord geïntroduceerd wordt, dan wisselen de kinderen zo goed als altijd van plaats (zie bv. Spanje, Italië, IJsland, Frankrijk).

In Zuid-Afrika gebeurde deze plaatsverwisseling niet.

Neem Frankrijk bijvoorbeeld. Op de oude borden ginds, loopt de jongen achter het meisje en houdt haar op het trottoir. In nieuwe borden zijn beide van plaats verwisseld en nu leidt hij haar over de weg.

oud
nieuw
: Skool = School; Skoliere = Scholieren
Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / Kinderen in Zuid-Afrika
e-mail: 
Meer verkeersborden uit Zuid-Afrika: Wegenwerkers - Vallende stenen