English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / in Iran

Overstekende Kinderen in Iran

Yazd, 14.IV.2019; foto A. Klaver

Na een eerste snelle blik op de oogst uit Iran, was ik toch wel een beetje in de war, moet ik bekennen. Ik dacht dat ik wist dat vrouwen zich in dat land verschuilen onder zogenoemde bescheiden kleding vooraleer ze de straat op gaan.

Het is daarom opmerkelijk dat alle Overstekende Kinderen die in beeld kwamen, een meisje tonen met onbedekt hoofd dat daarenboven, oh mijn god, ook nog eens een rokje draagt dat boven de knie ophoudt. En dat geldt even goed voor de verkeerstekens waar we volwassenen op zien.

Als het waar is wat Monsieur Jean uitlegt in zijn tekst over de haarsnit van kinderen uit heel de wereld (Engels), dan is het best mogelijk dat Iraanse verkeerstekens gekaapt zijn door een beweging die ijvert voor meer vrijheid voor de vrouw. De suggestie om de kledingvoorschriften te versoepelen wordt luid en helder uitgezonden op talloze punten langs 's lands wegen. Het is daarom wellicht geen toeval dat één van de meest gewone borden deel uit maakt van de UK-groep waar het meisje de controle heeft.

Hopelijk heeft Monsieur Jean gelijk en zal het werken.

Ramsar, 05.IX.1999;
foto De Knijf & Demolder
Choghazanbi, XI.2000;
foto H. De Meyer
Kashan, 20.IX.1999;
foto De Knijf & Demolder

Iraanse verkeerstekens zijn sterk be&imul;nvloed door het buitenland. Het is moeilijk een bord te vinden dat niet aan een ander land doet denken.

Eerst hebben we de Overstekende Kinderen van de UK-groep waar een stevig meisje een jongen mee sleept. Het is bijna altijd de stoute versie waar het meisje haar voet plant op een voet van de jongen. Haar gedrag is niet overal zo af te keuren: zie Egypte voor een kort landenoverzicht.

De borden op de volgende rij lijken sterk op de oude borden uit Italië met veel realistischer getekende kinderen. Merk op dat de knaap een broek draagt en een boekentas mee heeft en dat het trottoir ook aanwezig is in de vorm van een horizon­tale streep. De plaats van de streep is variabel. Het enige andere bord met een trottoir komt recht uit Turkije.

Shiraz, XI.2000; foto H. De Meyer
West Iran, XI.2000; foto H. De Meyer
Ispahan, XI.2000; foto H. De Meyer

Shiraz -> Pasargadae,
XI.2000; foto H. De Meyer

Zeer mooi verkeersteken oude stijl met veel detail: zien we tradi­tionele klederdracht? Noteer dat beiden nu een boekentas mee dragen.
Ingevoerd uit Turkije.

Ispahan,
XI.2000; foto H. De Meyer

Dit is een ontwerp dat overal opduikt in het Mediterraan gebied. We hebben het uitgelegd in Malta.
Ingevoerd, wellicht ook uit Turkije.

West Iran,
XI.2000; foto H. De Meyer

De kinderen zijn al hun klederen kwijt en ook hun boeken. Het enige detail is een kleine inzinking waar het hoofd op het lijf kan rusten. Gelijke borden zijn vastgesteld in Duitsland (mogelijk de geboorteplek), Croatië, Luxembourg en Rwanda.

Shiraz -> Pasargadae,
XI.2000; foto H. De Meyer

Twee volwassenen.

Bandar Anzali - Masuleh,
21.IV.2019; foto A. Klaver

Een limiet van 50 km is aan de hoge kant. De meeste landen kiezen voor minder snel (zie Australië). Iran kent een bijzonder hoog aantal verkeers­ongevallen met jaarlijks ruwweg 17 000 slachtoffers waaronder 8% kinderen ().

Shiraz,
15.IV.2019; pict. A. Klaver

Het Duitse bord van hiervoor, maar net een tikkeltje anders. Let op de ongewone vorm die typisch is voor de Nieuwe Wereld.

Osku, 12.IX.1999;
foto De Knijf & Demolder
Qom - Bandar Anzali,
20.IV.2019; foto A. Klaver
Twee eigenaardige gevallen.

Het exemplaar links is moeilijk te interpreteren: kijken we naar kinderen die van school op weg zijn naar een verkleedpartijtje?

Het exemplaar rechts is nogal veront­rustend. De tekst zou zeggen: let op je kinderen op straat, trottoirs, wees niet onvoorzichtig met hen. De tekening lijkt meer op een ontvoering, vind ik, eerder dan op een ouder die een kind helpt om veilig de andere kant van de weg te bereiken.

  Iran HRM — Jan 6, 2019 — 12 261 road accident deaths in eight months in Iran.
website van Iran Human Rights Monitor, bezocht op 30.VI.2019.
Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / in Iran
e-mail: 
Andere verkeerstekens uit Iran: Wegenwerkers - Vallende stenen