English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / in Ierland

Overstekende Kinderen in Ierland

Kilkee, IX.1999; foto A. Anselin Kilkee, IX.1999; foto E. Martens

Ierse kinder-borden wijken af van de Europese gewoonte om driehoekige waarschuwingsborden te plaatsen, zelfs in Groot-Brittannië. Ierse verkeerstekens in vorm en kleur behoren tot de Amerikaanse school. Het is niet echt een verrassing want we hebben al vaker gezien dat verkeers­tekens verwantschappen tussen landen verraden.
Bekijken we even de lokale Ierse kenmerken:

Vraag:
Maar hoe reisde het ontwerp ?
West naar Oost, of omgekeerd ?
Het tweede kenmerk zou er op kunnen wijzen dat het design vanuit Ierland naar het westen reisde. Verkeerstekens evolu­eren immers het liefst van een gedetailleerde tekening naar meer schetsmatige stokjes. Amerikaanse borden zijn dus jonger.

Noot van onze wetenschappelijke raadgever:
Er zijn andere mogelijke verklaringen. Het ontwerp kan ook uit de nieuwe wereld afkomstig zijn. Afgesneden van zijn wortels, stopte de evolutie in Ierland, terwijl het teken in het bronge­bied verder kon ontwikkelen. Een vondst van het oorspronke­lijk ontwerp in de nieuwe wereld zou deze theorie versterken.

Kilkee, IX.1999; foto A. Anselin
Connemara, VIII.2000; foto M. Chartier
Connemara, VIII.2000; foto M. Chartier

Het Caution Children bord uit Kilkee is bijzonder doordat het de zaak anders aanpakt. Borden waarschuwen doorgaans voor dingen of personen op de weg. Ze tonen dus de mogelijke slachtoffers. Dit Ierse bord toont de gevaarlijke situatie: het mogelijke slachtoffer en diegene waaraan de waarschuwing gericht is.

Vergelijk maar eens met het bord Children at play dat aansluit bij de gewoonte om alleen het mogelijke slachtoffer te tonen. Vergelijk ook met het Chileense equivalent.

Noot: Onze wetenschappelijke waakhond wijst er op dat we volgende hypothese niet zonder verder onderzoek opzij mogen schuiven.

Laten we aannemen dat het Kilkee teken toch de conventie volgt. Dan bestaat het gevaar uit kinderen en wagens met gierende remmen.
De theorie zegt dat de boodschap niet gericht is aan perso­nen op het bord. De tekening waarschuwt dus personen die het bord zien dat er wat gevaarlijks op hen af kan komen. Dat moeten dan haast mensen zijn die het zien van kinderen en auto's op dezelfde weg onverdraaglijk vinden. Ze hebben nu de keuze om weg te kijken of de plaats te vermijden.

De vondst van het Elderly people bord in Ierland zou deze redenering ondersteunen. Het zou immers het wederkerig werkende teken zijn dat kinderen en chauffeurs waarschuwt voor mensen die misschien in de war geraken door de snel­heid van beide.

Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen overal / Kinderen in Ierland
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Ierland: Wegenwerkers - Vallende stenen