English

Vallende stenen op Kreta

Vallende stenen uit Kreta gelijken sterk op — maar zijn niet identiek aan — hun compatriotten uit Griekenland. Het aantal stenen is minder: vier tegenover vijf ginds. De rotsen blijven dichter bij de wand en de klif vertoont een kleine vooruitstekende voet.
Samaria, VIII.1999;
foto Defoort & Spreuwers

Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen / Stenen in Kreta  e-mail:  
Borden uit Griekenland: Wegenwerkers - Overstekende Kinderen - Vallende stenen