This site in 2022:
Additions, modifications, news

December 2022 + The meaning of animals in advertisements: Two new chapters: one about the use of Hippopo­tamuses and a second chapter about Rhinoceros.
De betekenis van dieren in de reclame: Twee nieuwe hoofdstukken: een eerste over het gebruik van Nijlpaarden en een tweede over Neushoorns .
+ Roadsigns: The first Falling Rock Sign found in Thailand. (Baeten & De Dier). Also a new Falling Rock Sign from China (H. de Meyer).
Verkeerstekens: De eerste Vallende Stenen uit Thailand. (Baeten & De Dier). Ook nog nieuwe Vallende Stenen uit China (H. de Meyer).
November 2022 + Old watermills in Aragón: The site of the oil mill in Aguinalíu (Ribagorza) has been cleaned up. Read our report; see how the site looked before the cleanup. — Also the mill of Ara (Jacetania). We were there in 2002 and for some reason forgot to document the visit. We went back in 2021 and now report about both occasions.
Oude watermolens in Aragón: De site van de oliemolen in Aguinalíu (Ribagorza) werd schoongemaakt. Lees ons rapport; zie hoe de site er uit zag voor de werkzaamheden. — Ook nog de molen van Ara (Jacetania). We waren daar in 2002 en vergaten stomweg om dat bezoek te documenteren. We zijn terug geweest in 2021 en brengen nu verslag van beide bezoeken.
October 2022 + Roadsigns: Several new Falling Rock Signs from Taiwan. Also, from the same country new Men at Work signs (Baeten & De Dier). From Finland a new Men at Work sign with a man equipped with protective headgear (H. de Meyer).
Verkeerstekens: Verschillende nieuwe Vallende Stenen uit Taiwan. Uit hetzelfde land ook nog nieuwe Mannen aan het Werk borden (Baeten & De Dier). Uit Finland een nieuwe Man aan het Werk uitgerust met een beschermend hoofddeksel (H. de Meyer).
August 2022 + Old watermills in Aragón: The Molino Nuevo in Embún. Also the Fábrica de luz y Molino of Javierregay.
Oude watermolens in Aragón: De Molino Nuevo in Embún. Ook nog de Fábrica de luz y Molino van Javierregay.
July 2022 + Roadsigns: A new road sign from Uzbekistan: Children's Crossing Sign. Also the first Children's Crossing Sign from Turkmenistan (new country!) (Baeten & De Dier). And a very nice Children's Crossing Sign from Finland adapted to modern smartphone society (H. de Meyer).
Verkeerstekens: Een nieuw verkeersteken uit Uzbekistan: Overstekende Kinderen. Ook nog de eerste Overstekende Kinderen uit Turkmenistan (nieuw land!) (Baeten & De Dier). En bijzonder mooie Overstekende Kinderen uit Finland aangepast aan de moderne smartphone maatschappij (H. de Meyer).
June 2022 + The meaning of animals in advertisements: A new chapter, this time about the use of Frogs and Toads. Frogs are often called upon to be kissed to escape some limitation or trigger a change for the better. They may also stand for nature and the environment. About a third of our samples relate to a characteristic of the animal: colour, size, behaviour, etc.
De betekenis van dieren in de reclame: Een nieuw hoofdstuk, nu over het gebruik van Kikkers en Padden. Kikkers worden vaak opgeroepen om gekust te worden en zo een beperking op te heffen of een verbetering in gang te zetten. Ze kunnen ook staan voor natuur & milieu. Ruwweg een derde van de reclames verwijzen naar een kenmerk van het dier: kleur, formaat, gedrag, etc.
April 2022 + Roadsigns: The first finds reported from Samoa: Children's Crossing Sign and also a Men at Work sign (Baeten & De Dier).
Verkeerstekens: De eerste verkeerstekens uit Samoa: Overstekende Kinderen en ook een Mannen aan het Werk bord (Baeten & De Dier).
+ Old watermills in Aragón: The Molino de Guiral in Lascellas.
Oude watermolens in Aragón: De Molino de Guiral in Lascellas.
March 2022 + Old watermills in Aragón: Two mills in the Ribagorza region. The oil mill of Grustán. Also the remains of the mill of Estadilla.
Oude molens in Aragón: Twee molens in de Ribagorza streek. De oliemolen van Grustán. Ook de resten van de molen van Estadilla.
+ Roadsigns: A new Children's Crossing Sign from Fiji. Also a new Children's Sign from Qatar (new country). (Baeten & De Dier).
Verkeerstekens: Nieuwe Overstekende Kinderen uit Fiji. Ook nog nieuwe Overstekende kinderen uit Qatar (nieuw land) (Baeten & De Dier).
February 2022 + Roadsigns: A new Children's Crossing Sign from Sweden (J. Breine) and also a new Falling Rock Sign from Menorca (Baeten & De Dier).
Verkeerstekens: Nieuwe Overstekende Kinderen uit Zweden (J. Breine) en ook nog nieuwe Vallende Stenen uit Menorca (Baeten & De Dier).
+ The meaning of animals in advertisements: A new chapter, this time about the use of the Mole. Moles betray their presence through molehills and are therefore not very popular with humans. They almost never appear in advertisements.
De betekenis van dieren in de reclame: Een nieuw hoofdstuk, nu over het gebruik van de Mol. Mollen verraden hun aanwezigheid door hun molshopen en zijn daardoor niet erg graag gezien door mensen. Ze treden bijna nooit op in reclames.
January 2022 + Bartolomeo starts his 27th year online.
+ Roadsigns: New roadsigns from Malawi (new country): Children's crossing signs and Falling Rock Signs. Also a new Children's Crossing sign from India (both by Baeten & De Dier). From Uganda two new Men at Work signs and also a Children's Crossing Sign (by H. Van Herck).
Verkeerstekens: Nieuwe borden uit Malawi (nieuw land): Overstekende Kinderen en Vallende Stenen. Ook nog Overstekende Kinderen uit Indië. Uit Oeganda twee nieuwe Mannen aan het Werk en ook nog Overstekende Kinderen (H. Van Herck).
December 2021 + The meaning of animals in advertisements: A new chapter, this time about the use of Molluscs. Snails are sluggish and stand for something that must be avoided. Oysters and certainly their pearls are highly valued. Scallops give protection. Inkfish are almost never used.
De betekenis van dieren in de reclame: Een nieuw hoofdstuk, nu over het gebruik van Weekdieren. Slakken zijn traag en staan voor iets dat moet vermeden worden. Oesters, en zeker hun parels, worden erg gewaardeerd. Mantelschelpen geven bescherming. Inktvissen worden bijna nooit gebruikt.
November 2021 + Roadsigns: In 1999 an endemic Falling Rocks sign was found in Ribadavia (Spain, Ourense). It counted 9 stones, remarkably many for Spain. A similar sign was never reported up until now, 22 years later, from Asín de Broto (Huesca).
Verkeerstekens: In 1999 troffen we een prachtig Vallende Stenen bord aan in Ribadavia (Spanje, Ourense). Het bord telde 9 stenen, ongewoon veel voor Spanje. Het bleef bij die unieke waarneming tot nu, 22 jaar later, in Asín de Broto (Huesca).

History + This site in 2021
+ This site in 2020
Path: Home / Update history
e-mail: