English

Wegenwerkers in Taiwan

 
Vreemd genoeg volgen de borden voor wegenwerken in Taiwan de vorm- en kleurenkeuze van de V.S.A. En dat terwijl de meeste borden nochtans Europees zijn.

Het inlands hoofddeksel is een goede zaak. Beide vondsten verschillen in vele details, maar let toch vooral op de plaats waar de schop in de hoop geplant wordt.

De borden voor wegenwerkers en voor vallende stenen behoren tot een verschillende designgroep. Daarom is het extra verrassend dat ze beide links rijdend verkeer suggereren (uitgelegd in Groot Brittannië). De overstekende kinderen, echter, zijn van het rechts rijdende type (zoals verwacht).

 
Chia-yi, IX.2003; foto D. Hodges Hsinchu, IX.2003; foto D. Hodges

Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers / Wegenwerkers in Taiwan  e-mail:  
Meer borden uit Taiwan: Overstekende kinderen - Vallende stenen