English

Overstekende kinderen op Fiji

Suva, III.2005; foto G. Taran UK kinderen
De tekening voor de overstekende kinderen op Fiji is duidelijk geïnspireerd op het ontwerp uit Groot-Brittannië De kledij is gelijk en in beide gevallen zijn de handen knopjes. (Misschien planten ze zich wel voort door knopvorming? Als dat waar was, zou wat ik doorgaans de jongen noem in werkelijkheid een nieuw wijfje zijn dat nog niet helemaal klaar is om los gelaten te worden.)     Er zijn enkele kleine verbeteringen aangebracht. Het meisje heeft nu een echt hoofd en ze trapt ook niet meer op de voet van de jongen. Let eens speciaal op haar oksel. Een geel haarlijntje is net zichtbaar en geeft zo diepte aan het tafereel. Heel interessant en wellicht uniek.

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Kinderen op Fiji  e-mail:  
Andere verkeerstekens uit Fiji: Wegenwerken