This site in 2018:
Additions, modifications, news

December 2018 + Roadsigns: We have a marvelous Falling Rock Sign from China (N. Heerink). Also new Children's Crossing signs from Romania (L. Parmentier) and Ascension Island.
Verkeerstekens: We hebben een schitterend bord met Vallende Stenen met een regenwolk uit China (N. Heerink). Ook nieuwe Overstekende Kinderen uit Roemenië (L. Parmentier) en Ascension Eiland.
+ Old watermills in Aragón: the grain mill of Nueno and the oil mill of Arascués. — de graanmolen van Nueno en de oliemolen van Arascués.
November 2018 + Old watermills in Aragón: a grain mill and central eléctrica in Aísa and also the impressive mill and waterworks of Las Bellostas. — een graanmolen en central eléctrica in Aísa en ook de indrukwekkende molen en waterwerken van Las Bellostas.
+ Roadsigns: From Canada a marvelous Children's Crossing sign and also new Falling Rock Signs (by N. Heerink) — Uit Canada een prachtig Overstekende Kinderen bord een ook nieuwe Vallende Stenen.
September 2018 + Roadsigns: We have new Falling Rock Signs from Ireland and also Men at Work (found by B. Hoeyberghs, J. Vanhercke).
Verkeerstekens: We hebben nieuwe Vallende Stenen uit Ierland en ook Mannen aan het Werk.
August 2018 + Roadsigns: The first Falling Rock Sign from Russia (J. Koelstra). It took us 16 years. Also from Portugal a new Man at Work sign and several new Falling Rock Signs (H. De Meyer, J. Koelstra)
Verkeerstekens: De eerste Vallende Stenen uit Rusland. Zestien jaar na de eerste registraties uit dat land. Uit Portugal een nieuwe Wegenwerker en verschillende Vallende Stenen.
+ Old watermills in Aragón: a combined grain mill powerstation in Ribera de Castanesa in a lovely valley. We moved away from Google maps to Leaflet and the map with the mills now has a choice of different background layers (e.g. recent Spanish Orthophoto). — Spaanse molens: een gecombineerde graanmolen electriciteitscentrale in Ribera de Castanesa in een prachtige vallei. We hebben Google maps verlaten voor Leaflet en de kaart met de molens geeft nu een keuze van verschillende basislagen (bv. recente Spaanse Orthophoto).
July 2018 + Roadsigns: We have new Children's Crossing Signs from Argentina and also from Germany (by L. Parmentier) and Martinique (new contributor M. Pollet).
Verkeerstekens: We hebben nieuwe Overstekende Kinderen uit Argentinië en ook uit Duitsland (L. Parmentier) en Martinique (M. Pollet).
June 2018 + Old watermills in Aragón: a grain mill in Almunia de San Juan with an interesting internal pressure pit. — een graanmolen in Almunia de San Juan met een interessante inwendige drukput (cubo).
+ Roadsigns: An alarming find of a new Man at Work sign in Saint Helena. From the same island also a new Falling Rock Sign.— Een alarmerende vondst van een Mannen aan het Werk bord in Sint Helena. Van hetzelfde eiland ook nieuwe Vallende Stenen.
April 2018 + Roadsigns: We have from Kyrgyzstan: new Men at Work Signs, new Children's Crossing Signs and new Falling Rock Signs (by J. Koelstra). From Kazachstan new Falling Rock Signs (J. Koelstra). Also a new Falling Rock Sign from Hawaii (R. Fong).
Verkeerstekens: We hebben van Kyrgyzië: nieuwe Mannen aan het Werk, nieuwe Overstekende Kinderen en nieuwe Vallende Stenen (door J. Koelstra). Uit Kazachstan nieuwe Vallende Stenen (J. Koelstra). Tenslotte nieuwe Vallende Stenen uit Hawaii (R. Fong).
March 2018 + Old watermills in Aragón: an oil mill in El Grado with an interesting mixer-extractor model Huarte-Lety. Also the remains of the mill of Larrés. — Een oliemolen in El Grado met een interessante menger-extractor model Huarte-Lety. Ook nog de resten van de molen van Larrés.
February 2018 + Roadsigns: We have new Men at Work Signs from Zimbabwe, South-Africa (by J. Breine) and from Belarus and Uzbekistan (by J. Koelstra). New Children's Crossing Signs from Zimbabwe (J. Breine). Also Falling Rock Signs from Uzbekistan (J. Koelstra) and Zimbabwe (J. Breine).
Verkeerstekens: We hebben nieuwe Mannen aan het Werk uit Zimbabwe, Zuid-Afrika (door J. Breine) en uit Wit-Rusland en Uzbekistan (door J. Koelstra). Nieuwe Overstekende Kinderen uit Zimbabwe (J. Breine). Ook nog Vallende Stenen uit Uzbekistan (J. Koelstra) en uit Zimbabwe (J. Breine).
January 2018 + Bartolomeo starts his 23rd year online.
+ Old watermills in Aragón: a mill in Caserras del Castillo and the mills of Penavera (Litera region) and also the mill (grain and electricity) of Berdún (Jacetania region).
Een molen in Caserras del Castillo en de molens van Penavera (Litera streek) en ook nog de molen (graan en electriciteit) van Berdún (Jacetania streek).
December 2017 + Roadsigns: From Hungary new Falling Rock Signs. Also new Children's Crossing Signs (J. Breine, P. T'Jollijn). From India new Men at Work signs (H. De Meyer) and also Children's Crossing Signs (H. De Meyer, M. Tailly). Also a new Man at Work from Denmark (D. Coronas, new contributor).
Verkeerstekens: Uit Hongarije nieuwe Vallende Stenen. Eveneens nieuwe Overstekende Kinderen (J. Breine, P. T'Jollijn). Uit Indië hebben we Mannen aan het Werk (H. De Meyer) en ook Overstekende Kinderen (H. De Meyer, M. Tailly). Ook een nieuwe wegenwerker uit Denemarken (D. Coronas, nieuwe medewerker).
+ Old watermills in Aragón: The mill of San Esteban de Litera on the Río Sosa. Also the old powerstation of Broto. De molen van San Esteban de Litera op de Río Sosa en ook de oude electriciteitscentrale van Broto.
November 2017 + Roadsigns: Falling Rock Signs: four new ones from Georgia (J. Koelstra). Also an innovative approach in Falling Rock Signs from Greece (J. Breine).
Verkeerstekens: Vallende Stenen: vier nieuwe uit Georgië (J. Koelstra). Ook nog een innovatieve aanpak in Vallende Stenen Borden uit Griekenland (J. Breine).
+ Old watermills in Aragón: The grist mill of Broto with a stone of La Ferté of the superior class Piedra de Exposición.
De graanmolen in Broto met een steen van La Ferté van de superieure kwaliteit Piedra de Exposición.

History + This site in 2017
+ This site in 2016
Path: Home / Update history
e-mail: