English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / Kinderen in Argentinië

Overstekende Kinderen in Argentinië

Ushuaia, 27.III.2018

noord-west Argentinë, 1993
Ushuaia, VII.1996
Tolhuin, XII.2006;
foto B. Hoeyberghs

Zien we twee meisjes? De waarschijnlijke voorloper uit Tolhuin doet mij denken aan twee jongens. Hoe dan ook herken ik geen eenduidige geslachtskenmerken. Dit is heel ongewoon, want — bij wereldwijde afspraak wellicht — zijn overstekende kinderen altijd van verschillende geslachten.
Een lezer wees er mij op dat Argentijnse kinderen vroeger een soort stofjas aantrokken op school. Jongens en meisjes zagen er dus minder verschillend uit en dat merken we in deze waarheidsgetrouwe tekening.

Sommige landen hebben wel degelijk verkeerstekens met personen van hetzelfde geslacht: Frankrijk bijv. met twee personen die een rokje dragen.

Ushuaia, VII.1996
Buenos Aires, VII.1996
De borden van de eerste rij strelen niet direct het oog, maar ze doen het ook geen pijn zoals de moderne monsters uit 1996. Die zijn er nog altijd bij in 2006. In tien jaar tijd zijn ze gelukkig tot meer normale proporties uitgegroeid.

Ondertussen is er helaas een nieuwe lijn op de markt met bijna exacte kopiën van de VS-soort. Het inlandse ontwerp zal vast stilletjes wegkwijnen, net zoals bijna alles wat inheems is in die streken.

Ushuaia, II.2006
P.N. Glaciares, XII.2006;
foto B. Hoeyberghs
Sommige borden uit Argentinë zijn een ietsje beter. De kunstenaar, mogelijk ge­ïnspireerd door wat hij om zich heen zag, besloot om een nek toe te voegen. In een ander geval slaagde hij er in om de trans­parantieval te omzeilen (meer hierover in Hawaii).

De streepjeslijnen zijn moeilijk te interpre­teren. Het is net of iemand ze wilde ver­ber­gen. Gewoonlijk tekent men lijnen on­onderbroken (bv. Hawaii). Uiterst weinig landen gebruiken gestreepte lijnen: bv. Gambia, Indonesië, Filipijnen.

AustraliëArgentinië
Man en vrouwidentieke niet-mensen
Mans hand op armhouden handen
wandelendklaar-start houding
geen strepenstreepjeslijn
De vondst uit Los Glaciares is gespiegeld en dus eigenlijk aangepast aan links rijdend verkeer. De tekening staat heel dicht bij die uit Australië. Maar er blijven enkele verschillen.

El Calafate, XII.2006;
foto B. Hoeyberghs
We zien ook invloeden uit Europa

Het bord uit El Calafate hoort in de Mediterrane groep (uitgelegd in Malta). Bekijk het hoofd van de jongen eens wat beter. Ik dacht eerst aan een foutje in de produktie, maar dan viel mij het hoofd op van de man uit Ushuaia in de vorige rij. Nu denk ik aan opzet; wellicht om het tafereel wat levendiger te maken.

Een kind op weg naar school wordt zelden alleen afgebeeld. Argentinië valt op doordat we er meerdere aangetroffen hebben. Kinderen alleen zijn zelden op weg naar school. Wel in Argentinië want we zien ze met hun boekentas (of hun lei?). Het enige land waar dergelijke borden ook algemeen zijn is Indië.

noord-west Argentinë, 1993
Trelew, VII.1996
Bella Vista, XII.2006;
foto B. Hoeyberghs
Rio Grande, XII.2006;
foto B. Hoeyberghs
Ushuaia, 27.III.2018
Ushuaia, 27.III.2018

Onze volgende foto's tonen kinderen die spelen. Met een bal, net als in de meeste landen waar men dergelijke borden kan vinden (bv. Chili, Canada).

Het bord met de twee kinderen is uitzonderlijk goed gedaan voor Argentinië. Het doet denken aan tekens uit Groot Brittannië en Trinidad & Tobago.

Maar toch even opletten. In beide vernoemde landen gooien de kinderen ballen. Ze spelen duidelijk samen. Ik ben niet zo zeker dat dit ook hier het geval is. Ik heb de indruk dat het meisje de bal kaatst en dat de jongen op het punt staat om haar speelgoed weg te trappen. Hier zal weldra een vol­wassene bij geroepen worden.

Puerto Iguazu, 27.XI.2014;
foto F. T'jollyn

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Oversteken in Argentinië
e-mail: 
Meer borden uit Argentinië: Wegenwerkers - Vallende stenen