Home / Dieren in de reclame / Inhoudstafel
Inhoudstafel
Dieren in de reclame - Inhoudstafel
© 
eerste publicatie: xi.2000; laatste update: i.2024

Hoofdstukken

waar we uitleggen hoe in een periode van duidelijke achteruitgang van de natuurlijke omgeving, de reclame een groene snaar aansloeg.

worden vaak opgeroepen om gekust te worden en zo een beper­king op te heffen of een verbetering in gang te zetten. Ze kunnen ook staan voor natuur & milieu. Ruwweg een derde van de reclames verwijzen naar een kenmerk van het dier: kleur, formaat, gedrag, etc.

beelden dikwijls sterkte uit, of kracht, of uithouding. Ze worden vaak gekozen omdat ze leven in een koud en hard klimaat en omdat ze zich soms zo herkenbaar mensachtig gedragen. Beren staan dikwijls voor de natuur.

hebben het niet voor een specifiek product. Iedereen is het eens over de juiste aanpak. Blijf bij de feiten —Giraffes zijn hoog met een lange hals— of tracht een voorzichtig grapje. Giraffes zijn ook zeer geschikt voor een snuifje exotisme.

Insekteneters
Egels dragen stekels. Bedreigd, rollen ze zich op en de stekels vormen een ondoordringbare barriere. Deze natuurlijke verdediging is onweer­staan­baar voor tekstschrijvers. Mollen verraden hun aanwezigheid door hun hopen en zijn daardoor niet graag gezien. Ze treden bijna nooit op in reclames.

—dat is algemeen geweten— doorkruisen de woestijnen en komen daarbij toe met een slokje water. Ze treden bijgevolg bijna alleen op in een droge omgeving en steeds met een zuinige bijgedachte. Een lichte luim is nooit veraf.

die haar dag verspint is een toonbeeld van welzijn, genieten van de goede dingen des levens in de vertrouwde omgeving en de warmte van thuis. Prima beelden om reclame aan op te hangen. Veel schrijvers grijpen de kans met beide handen.

zijn overal in te zetten. Een fles bier, een printer, een bankrekening, een scanner, een rekenblad, personeelsbeheer, noem maar wat en hoogst waarschijnlijk heeft het iets gemeen met een muis.

zijn groot en massief en kunnen snel aanvallen. Ze moeten meestal gevaar, of avontuur, uitbeelden. Ze kunnen ook de kracht van computers vertolken.

worden nauwelijks begrepen door tekstschrijvers. Nijlpaarden zijn groot, en grijs, en ze staan soms voor de wilde natuur. Deze gevaarlijke dieren kunnen beter met rust gelaten worden.

zijn sterk en hebben een opmerkelijk geheugen net als de zoemende dienaren op kantoor. Op zestig percent van onze stalen verkopen olifanten computers of aanverwanten als netwerken, printers en kopieer­toestellen.

komen in drie soorten: met of zonder strepen, en ezels. Zebra's vinden we opvallend vaak in situaties die iets met imitatie of (illegaal) kopiëren te maken hebben. Paarden zijn toonbeeld voor kwaliteit, klasse, perfectie, soms ook kracht of vrijheid. Ezels zijn gewoon stom.

zijn zo aardig, zo menselijk, zo grappig. Dat is natuurlijk niet genoeg om er goede boodschappers van te maken. De meeste reclames blijven steken in een flauwe zinspeling op ijs, koud en pandjas.

worden zelden gekozen en hebben weinig te zeggen. Bijna nooit is er een verband tussen een van hun kenmerken en een eigenschap van het product. Krabben voelen zich aangetrokken tot luxe (vooral horloges) en kreeften zijn een symbool voor luxe.

worden vaak gebruikt vanwege hun wol. Wol als grondstof en om zijn isolerende eigenschappen. Ook hun gedrag, grazen en leven in kudde, zijn belangrijk. Opvallend is dat zwarte schapen vooral als iets positiefs worden gezien.

betekenen doorgaans geld en een roze toekomst. De teksten blijven laag bij de grond met simpele woordspelingen. Erg vermakelijk dat het varken ook vaak staat voor kwaliteit !

worden er zelden bijgesleurd voor de groene noot. Copywriters vinden ook nooit een sterke trek van vis in hun product. De Goudvis is favoriet. Kleurige tropische vissen zijn tweede, haaien volgen daar ver achter en andere vissen als sardientjes, haringen en piranhas worden maar zelden gevraagd.

Vliesvleugeligen
of Hymenoptera komen als mieren, bijen, en wespen. Vooral parasolmieren spreken tot de verbeelding, maar het verband met het geadverteerde produkt is zelden of nooit duidelijk. Bijen staan voor samen­werking en expertise. Wespen kunnen dienen voor een bekend risico.

hebben maar een beperkt uitdrukkingsvermogen. Slakken zijn traag en staan gewoonlijk voor iets dat moet vermeden worden. Oesters, en zeker hun parels, worden erg gewaardeerd. Mantelschelpen geven bescherming. Inktvissen worden bijna nooit gebruikt.

meestal walvissen en dolfijnen, springen vaak naar een beter leven. Soms staan Walvissen symbool voor een ongerept milieu dat moet blijven bestaan. Dolfijnen worden meestal gebruikt wegens hun intelligentie en hun vermogen tot communicatie. Vinpotigen hebben doorgaans niets te vertellen.

Home / Dieren in de reclame / Inhoudstafel