Home / Dieren in de reclame / Paarden: Zebra
Dieren in de reclame – Paarden – Zebra
We kunnen hier volstaan met een eenvoudige systematiek. Er zijn drie soorten paarden: met, of zonder strepen, en ezels.
Zebra's zien we vaak in situaties die iets met imitatie of (illegaal) kopiëren te maken hebben. Ze prijzen ook graag kleurenkopie machines aan.
Zebra's dragen strepen. Dit is vele schrijvers niet ontgaan en ze geven graag toe aan de leuke associaties die spontaan opwellen.
Zebra's leven in kuddes en dat is de achtergrond van veel reclames waar om het even welk ander kuddedier kon dienen.
© 
eerste publicatie: x.2005; update: ii.2006

De Zebra's van
onze eerste voorbeelden (nrs 1, 2) —allebei over printers— komen voor in een context van nagebootste en minderwaardige produkten. We leren dat de marktleider beter is dan elke concurrent en dat we ons niet mogen laten misleiden door imitatie. Het originele uitstekende produkt is telkens uitgebeeld door een Zebra. Ik vraag me af waarom. Ik zie geen enkel stevig argument. Wellicht is het toeval.

(1) 19?? – Onze concurrenten mogen best wat meer moeite doen. — naaldprinter
(2) 1998 – Laat je niet verleiden door imitatie. — laserprinters
(3) 2002 – Kopiëren. Bezint eer ge begint — copyright

Dat is nog
waarschijnlijker in ons derde voorbeeld waar we leren dat het auteursrecht al te vaak over het hoofd gezien wordt. Een papegaai was hier wellicht geschikter geweest. Een advertentie over kopieer beveiliging van programma's koos inderdaad voor een papegaai.

De volgende advertenties (nr 4, 5) houden ook verband met kopiëren. De zwart/wit- en kleuren­kopieertoestellen worden uitgebeeld door de zwart/witte, resp. gekleurde helft van een Zebra. Het dier van nr 6 is ingekleurd omdat het een kleurenprinter moet verkopen. Het is in galop vermits het zo'n snelle printer is.
We hebben een reclame voor zelfkopiërende, gekleurde formulieren waar Zebravissen het werk doen. Ergens moet er toch een verband zijn tussen Zebra en kopiëren en kleur, maar ik zie het niet.

(4) 1991 – Zwart/Wit & Kleuren copiers.
(5) 2002 – In gallop. Onze kleurenprinter is sneller dan …
(6) 2000 – Papier dat zijn strepen verdiend heeft.

Afwisselend zwarte en
witte strepen zijn het opvallendste kenmerk van de soort. Dat verklaart de Zebra in nr 6 voor het papier dat zijn strepen verdiend heeft. Gezien de naam van het paper —Black Label— was een zwarte panter (wijzend op professionalisme, kwaliteit) hier wellicht beter geweest.

De volgende reclame is een beetje vreemd want er staat een Zebra met het onderschrift Niet iedereen staat met strepen. Ik zou dan eerder een foto verwachten van een andere soort waar slecht passende strepen op aangebracht zijn (bijv. de olifant van nr 14). Los daarvan is het wel de beste episode van een serie over deze bankmaatschappij. Andere teksten luidden Full-bodied enthusiasm en A nose for opportunity elk met een Zebra.

Sommige tekstschrijvers verkiezen een Tijger wanneer ze strepen nodig hebben (zie Grotere katten).

(7) 2001 – Niet iedereen staat met strepen — bankgroep.
(8) 2003 – Verschillende standpunten verbreden het gezichtsveld.
(9) 1998 – Wil je geld verdienen?

De Zebra's van
reclame 8 zijn verschillende keren gepubliceerd. Soms gespiegeld, of een beetje anders uitgesneden. Ook de tekst in het rode kader varieerde. Eerst lazen we Verschillende standpunten verbreden het gezichtsveld … en later stond er Strategische partnerships verruimen de horizon …. De eerste regels van de tekst luiden Echt partnerschap betekent : samen mooie perspectieven ontdekken en openstaan voor nieuwe kansen. Een waarheid die niet alleen in het dierenrijk geldt.. Slapjes. Het klinkt als een noodgreep. Het kantoor was wellicht wanhopig op zoek naar een foto met tenminste een vonkje partnerschap en de arme schrijver moest er maar wat zien mee aan te vangen. Of het nu een Zebra is of wat anders speelt geen rol. Het is de houding die telt. Elke soort is goed. Bekijk ook eens nr 18 voor een gelijkaardige aanpak.

(10) 2003 – Groei, recessie, stilstand … wat kunnen we doen? — management consultants
(11) 19?? – Suid-Afrikaanse Lugdiens uw beste keuze.
(12) 2001 – Als vrienden samenkomen. — Zuid-Afrikaanse wijnen

Ook onze volgende
voorbeelden zouden wellicht even goed werken met andere dieren met hetzelfde gedrag. Laten we eens kijken of we kunnen vinden waarom een bepaalde foto gekozen is.

Zebra's leven in kuddes. Die zijn vaak gemengd en allusies over partnerschap en vriendschap en dergelijke dingen meer liggen voor de hand. En toch moet ik nog de eerste reclame vinden met die aanpak. In een kudde wijzen de snuiten niet steeds in dezelfde richting. Reclame 10 gebruikt zo'n situatie om een gevoel van onzekerheid, angst voor de toekomst, op te roepen. Gelukkig is hulp mogelijk. We hebben een Franse en een Nederlandse versie die lichtjes verschillen. In het Frans is er Een enkele oplossing. Het Nederlands luidt Er is slechts één weg : vooruit. Hetgeen beperkter is.

De Zebra's van nrs 11 en 12 staan voor Zuid-Afrika. Een land wordt vaak uitgebeeld door een typische soort die daar leeft. Zebra's treden bijv. ook op voor handelsbeurzen in Cape Town en vakanties in Kenia of Tanzanië. We hebben andere voorbeelden on line : olifant ≡ Zuid-Afrika (zie Olifant); tijger ≡ Azië (zie Grotere katten).

(13) 2000 – Excelleren doe je samen; Banking - IT and beyond.
(14) 199? – Savanna werkstations.
(15) 2003 – Zorg dat je snel kan reageren. — ADSL internet

Ik legde al
uit in het hoofdstuk over olifanten hoe zij staan voor het landschap waar ze leven en ook voor avontuur, ontdekking, ontsnapping. We vinden de landschapsgedachte in nr. 14 waar we beide, Olifant en Zebra, aantreffen in een reclame voor Savanna werkstations.

Geen product staat nader tot het trio avontuur, ontdekking, ontsnapping dan een 4×4 voertuig. En natuurlijk hebben we een advertentie waar een mooie wagen in een groepje Zebra's (17) geplaatst is. Het is wel vreemd dat de tekst beklemtoont hoe de wagen uitermate geschikt is voor de stad. We vinden er overigens alleen een Olifant in, geen Zebra, en ik heb echt het gevoel dat de schrijver ons uitlacht : … Al is hij ontworpen voor de jungle, hij is beslist niet bang voor die jaarlijkse 5 cm sneeuw … en … Een zuinigheid die des te meer op prijs zal gesteld worden als u 'ns nagaat hoeveel tijd u in de file staat.

Een pensioenplan bezorgt u een betere toekomst. Het plan wordt verkocht met een foto van Zebra's die samen drinken rond een bron. We herkennen de idee van nr 12 (vrienden, goede sfeer) maar ook de notie van safari en de luxe van vakantie.

(16) 2002 – Soms heb je het van nature.
(17) 1998 – 4×4 voertuig

Nu komen we
toe aan het echte giswerk. Advertentie 13 gaat over een langdurige relatie met klanten, een no-nonsense aanpak en een hoge productiviteit en ons wordt een moeder met kind voorgeschoven. Dergelijk beeld gebruikt men doorgaans om bescherming, veiligheid, zorg over te brengen (bijv. Pinguin, Beer). Waarom hier dit beeld; waarom een Zebra ?

Reclame 15 over de ADSL internet verbinding hoort bij een serie waar verschillende wilde dieren in optreden. De Zebra kan gekozen zijn wegens het begrip vrijheid of simpelweg omdat er geen soorten meer over bleven. (Lees over de versie met kat).

De volgende reclame (16) maakt ook deel uit van een serie advertenties voor ICT professionals. Er komen veel verschillende soorten in voor en doorgaans kan ik niet uitmaken waarom een specifiek dier gekozen is.

(18) 1990 – Het voordeel van een standaard — PC

Voor een standaard
kiezen heeft zo z'n voordelen., zegt reclame 18. Dit geldt duidelijk niet alleen voor de Personal Computer in 1990, maar even goed voor de opbouw van advertenties. Volgens de standaard procedure geef je eerst enkele weetjes over het dier (afwezig in nr 8) en maakt dan de link naar het produkt. En dus kunnen we leren: Zebra's (Equus quagga) hebben een uitgesproken gemeenschapszin. Door hun merkwaardige standaardizering vormen ze kudden waarvan de samenhang werkelijk in het oog springt. Zo uniform zijn ze … De lezer is nu wel klaar voor de sprong : Niet alleen in het dierenrijk betekent samenhang kracht. Hetzelfde geldt ook in onze economie. Klinkt vertrouwd ? In verschillende secties vind je voorbeelden van deze aanpak (bv. Paarden, Pinguin). De soort speelt nauwelijks een rol; als het maar geen soort is die solitair leeft.

Andere secties in
dit hoofdstuk:

Home / Dieren in de reclame / Paarden / Zebra