Molens in Alto Aragón

 

Literatuurlijst

Acín, Ramón (Coord.) - 1985 - La cuenca del Ara - Aula Itinerante / Ruta práctica
Colectivo Pirineos
(Departamento de Cultura y Educación Diputación general de Aragón)
ISBN: 84-505-2004-5

Acín Fanlo, José Luis - 1998 - El Batán de Lacort
Prames, S.A., 50007 Zaragoza
and
Diputación general de Aragón (Departamento de Cultura y Educación; Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes)
ISBN: 84-8321-029-0

Barboff, M.; Griffin, C.; Kremer, R. & Sigaut, F. (Ed.) - 2003 - Meules à grains
Actes du colloque international La Ferté-sous-Jouarre 16-22 mai 2002

Ibis Press, Paris - ISBN: 2-910728-35-8
Maison des Sciences de l'Homme, Paris - ISBN: 2-7351-0996-8

Proceedings van het internationaal colloquium in 2002. Heel interessant met samenvattingen in het Engels en Duits. 470pp.

Baringo Jordán, Ernesto - 2018 - Molino hidráulicos: los antiguos molinos del Río Sosa
Monzón; Cuadernos del CEHIMO N°44; pp. 249-293; ISSN: 1133-3790

Baselga Abril, Carlos - 1999 - La Solana - Vida cotidiana en un valle altoaragonés
ISBN 84-605-8764-9

Bauters, Paul - 1998, 2000 - van zAdelsteen tot Zetelkruier - 2000 jaar molens in Vlaanderen.
Volume I (1998): Geschiedenis (288pp.)
Volume II (2000): Bouw en werking van de molens met natuurlijke drijfkracht (367pp.)
Ed. Prov. Oost-Vlaanderen - Gent - Belgium

Schitterend werk over de geschiedenis, de bouw, de betekenis van water- en wind-molens in Vlaanderen. Bauters legt ook uit hoe vele onderzoekers de molenevolutie in Vlaanderen niet kennen, zelfs negeren, doordat ze geen Nederlands kunnen lezen. Daarom is het bijzonder jammer dat er in het werk geen anderstalige samenvattingen zijn opgenomen.

Belmont, Alain - 2006 - La Pierre à pain
Les carrières de meules de moulins en France du Moyen Âge à la révolution industrielle.
Twee delen
Presses universitaires de Grenoble - www.pug.fr
ISBN: 2-7061-1305-7

Blázquez Herrero, Carlos & Pallaruelo Campo, Severino - 1999 - Maestros del agua
Diputación general de Aragón (Departamento de Educación y Cultura)
ISBN: 84-7753-780-1

Blázquez, Carlos & Tomás Sancho - 1999 - Obras Hidráulicas en Aragón
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón
ISBN: 84-95306-17-4

Breto Asensio, Sergio - 2000 - Recorridos por la Historia de las Energías Renovables en Aragón
17 itinerarios para descubrir en bici, a pie o en coche.
Gobierno de Aragón
Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo
Dirección General de Energía y Minas
ISBN: 84-7753-835-2

Bruggeman, Jean (Coord.) - 1996 - Travailler au moulin / Werken met molens
ARAM Nord/Pas-de-Calais en Werkgroep West-Vlaamse Molens v.z.w.
ISBN: 2-9501-6552-4

Uitstekende uitleg over de werking van een molen met talloze tekeningen en foto's.

Damián Peñart y Peñart - 1996 - Lecina, un pueblo con historia y encanto
Huesca ISBN: 48-921756-0-5

Elías, Luis Vicente, coord. - 1989 - Los Molinos: cultura y tecnología
Madrid: Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
ISBN: 84-404-4553-9

Ghosh Abhik, Banerjee B.G., Vasishat R.N. & Sinha A.K. - 2008 -
Reinventing the watermill in the Himalayas:
the Gharat in history, tradition and modern development.
Northern Book Centre, New Delhi
ISBN: 81-7211-248-3

Lasaosa Susín, Ramon y Miguel Ortega Martínez - 2003 - Miradas desde Tella
Ayuntamiento Tella-Sín, E-22336 Lafortunada (Huesca)
ISBN: 84-88518-61-7

Meynard, Véronique - 1993 - Sierra de Guara, El Monte des Oliviers
Pyrénées-Magazine N° 30, XI-XII.1993, p 60-69
Ed. Milan Presse - Toulouse, France

Artikel (Frans) over olijven: oogst en olieproductie.

Moog, Berthold - 1994 - The horizontal watermill - History and Technique of the First Prime Mover
Bibliotheca Molinologica, volume 12, ISSN 1021-5581
Sprang Capelle: The International Molinological Society

Pallaruelo Campo, Severino - 1994 - Los Molinos del Altoaragón
Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca)
ISBN: 84-8127-013-X

Wilmes, Rudolf - 1996 - El Valle de Vió estudio etnográfico-lingüístico de un valle altoargonés
Federación Aragonesa de Montañismo - Prames S.A., Zaragoza
ISBN: 84-87601-64-2

Vertaling (ed. J. L. Acín Fanlo) van de Duitse studie uit de jaren 1930.
Behandelt, naast andere boeiende onderwerpen, de molens van Sercué, Lacort en Boltaña.

Websites over molens

Patrimonio industrial harinero: blog
Blog over (industriële) bloem molens wereldwijd, maar hoofdzakelijk Spanje en Spaans sprekende gebieden; nieuws over projecten; industriële archeologie. Spaans.

Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos
http://www.molinosacem.com/
Vereniging voor het behoud en de studie van molens. Een databank in voorbereiding. Spaans.

The International Molinological Society (TIMS)
www.molinology.org
TIMS (sedert 1973) wil wereldwijde belangstelling en kennis kweken over wind-, water- en door dieren aangedreven molens. TIMS stimuleert onderzoek en alle mogelijke molinologische dingen inclusief de restauratie van molens. Het werkt nauw samen met nationale molen verenigingen en werkt op plaatselijk en regeringsniveau voor het behoud van belangrijke (historische) molens.
De TIMS-site voert ook een uitgebreide lijst van links naar molen-sites.

Fédération des Moulins de France (FDMF)
www.fdmf.fr
FDMF is een organisatie zonder winstgevend doel opgericht in 2002 en met zetel in La Ferté-sous-Jouarre. Voornaamste doelstellingen zijn de studie, het veilig stellen, en het restoreren van wind- en watermolens, windpompen, molens aangedreven door spierkracht (mens en dier) en van alle structuren, machines en materieel dat verband houdt met de werking van die molens. — Grote site met veel informatie, grotendeels in het Frans; sommige items ook in het Engels.

The Society for the Preservation of Old Mills (SPOOM)
SPOOM (een non-profit organisatie sedert 1972) is een internationale organisatie die de interesse in oude molens (en andere snel verdwijnende dingen in Amerika) wil stimuleren. Het stelt zich op als een clearing house voor informatie over molens onder alle geïnteresseerden.
De SPOOM-site bevat een lange lijst van wereldwijde molen-sites. Helaas grotendeels vervallen.

The Pond Lily Mill Restorations Home Page
www.angelfire.com/journal/pondlilymill/index.html
America's Leading Authority on the Restoration, Operation, Interpretation and Preservation of Historical Grist and Flour Mills.
Een schatkamer met artikels over geschiedenis, werktuigen, stenen, bescherming en restauratie, etc. (zelfs het belang van de molen-kat).

The Mills Archive Trust
www.millsarchive.org
De Mills Archive legt zich toe op traditioneel malen en molens en het gebruik van hernieuwbare energie. Ze trachten naar betekenisvol historisch en hedendaags materiaal en kleinere voorwerpen. Alhoewel de klemtoon ligt op gegevens uit Groot Brittannië richten ze zich ook op de rest van Europa en op Noord-Amerika.
De Mills Archive is als charity geregistreerd in de U.K. en ijvert om belangrijke collecties over molens en alles wat er bij hoort, te beschermen. Daarnaast ook beeldmateriaal te verspreiden; raad te geven aan verzamelaars, om hen zo te stimuleren om ook bij te dragen; en tenslotte een netwerk op te bouwen met andere archieven.

European millstone quarries : a data base
meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/en/welcome.htm
Database opgericht door het Franse Centre National Recherches Scientifiques (CNRS) en in het bijzonder door UMR 5190, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes. De site geeft een overzicht van Europese molensteen groeven. De database kan vrij ondervraagd worden en iedereen kan nieuwe gegevens toevoegen.
Site in het Engels en Frans.

Portaal sites over molens
molen.startpagina.nl (Nederland) en molen.start.be (België)
Een lijst met talrijke sites over molens (Europa met klemtoon op aangegeven landen) of zaken die met molens te maken hebben (magazines, molenaars, molenbouwers, taal, enz.).

Websites over Aragón

Dirección General de Patrimonio Cultural de Aragón
Patrimonio Cultural
On-line database over de etnologische en culturele schatten in Aragón. Spaans
Ze veranderen voortdurend het adres, jammer.

Cazarabet
www.cazabaret.com
Verzamelpagina voor tijdschriften over cultureel en industrieel patrimonium.
Cuadernos de Cazarabet: revista de museología e iniciativas de la sociedad civil aragonesa en torno al patrimonio cultural
Alarifes: Patrimonio industrial
la defensa: revista aragonesa para la defensa ambiental del territorio

Artikeltjes verschenen in el Gurrión (Labuerda, I.S.S.N.: 1130-4960)
Piedras de moler nacidas en Francia y olvidadas en el Alto Aragón.
el Gurrión IX.2009, N° 117, p20-26 — Download PDF
A la búsqueda de Molinos
el Gurrión IX.2011, N° 125, p6-14 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: "La conciencia"
el Gurrión II.2012, N° 126, p45 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Una visita a Mipanas
el Gurrión V.2012, N° 127, p21-27 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Tomamos la comida
el Gurrión VIII.2012, N° 128, p35-38 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: La Flor de Lanata
el Gurrión XI.2012, N° 129, p33-38 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Han venido los Reyes
el Gurrión II.2013, N° 130, p40-43 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Antonia 38 + 45: 83kg
el Gurrión V.2013, N° 131, p30-35 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Muelas, batidoras, prensas hidráulicas
el Gurrión VIII.2013, N° 132, p36-40 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: El molino Pucharcos de Castigaleu
el Gurrión XI.2013, N° 133, p14-19 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Dos cubos interesantes
el Gurrión II.2014, N° 134, p9-10 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Solanilla y Solanilla
el Gurrión V.2014, N° 135, p7-11 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: «La Dolores» de Caldearenas
el Gurrión VIII.2014, N° 136, p7-9 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Dos molinos en el valle del Río Sarrón
el Gurrión XI.2014, N° 137, p7-12 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Molino de Buetas
el Gurrión II.2015, N° 138, p7-10 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: La historia se repite ... o no?
el Gurrión V.2015, N° 139, p18-19 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Un molino en Aguinalíu
el Gurrión VIII.2015, N° 140, p13-15 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Escondido en el barranco del Río Vero
el Gurrión XI.2015, N° 141, p13-16 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Entre Litera y Chiriveta
el Gurrión II.2016, N° 142, p11-13 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Canteras de piedras de moler
el Gurrión V.2016, N° 143, p20-23 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Un molino en Banastón
el Gurrión VIII.2016, N° 144, p19-23 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: ¿Qué tal el molino de ...?
el Gurrión XI.2016, N° 145, p24-28 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Obras hidráulicas particulares
el Gurrión I.2017, N° 146, p20-24 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Bien escondido
el Gurrión V.2017, N° 147, p26-29 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Un molino en Letosa
el Gurrión VIII.2017, N° 148, p26-29 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Un molino en Broto
el Gurrión XI.2017, N° 149, p26-30 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Una visita al molino de Puyarruego
el Gurrión II.2018, N° 150, p30-34 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: La central eléctrica de Puyarruego
el Gurrión V.2018, N° 151, p29-34 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Un molino en Ribera de Castanesa
el Gurrión VIII.2018, N° 152, p38-41 — Download PDF
el Gurrión XI.2018, N° 153, p35-38 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Un molino en Sieste
el Gurrión II.2019, N° 154, p48-52 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Un molino en Castillazuelo
el Gurrión V.2019, N° 155, p47-51 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Un molino en Aso de Sobremonte
el Gurrión VIII.2019, N° 156, p48-51 — Download PDF
A la búsqueda de molinos: Un molino en Jánovas
el Gurrión XI.2019, N° 157, p48-52 — Download PDF
Path: Home / Altoaragón: oude water molens
Inleiding
Leer hoe een molen werkt
Bezoek de molens; catalogus
Literatuur en web-links
© en e-mail: