This site in 2024:
Additions, modifications, news

April 2024 + Old watermills in Aragón: The old water mill of Loporzano, also known as the molino de Palacin (Hoya de Huesca). A combination of grain mill and power station.
Oude watermolens in Aragón: de oude watermolen van Loporzano, ook gekend onder de naam molino de Palacin (Hoya de Huesca). Een combinatie van graanmolen en electriciteitscentrale.
March 2024 + Old watermills in Aragón: The old oil mill of Costean (Somontano de Barbastro). Also the remains of the oil mill of Radiquero. Also reworked some of the older reports: it may be a good idea to have a look at our Overview.
Oude watermolens in Aragón: De oude olie molen van Costean (Somontano de Barbastro). Ook nog de resten van de oliemolen van Radiquero. Ook sommige oudere bezoekverslagen herwerkt: het kan interessant zijn om het Overzicht eens te bekijken.
February 2024 + Old watermills in Aragón: We went back to the Molino del Español in Alins (Ribagorza). Certainly worth a visit because it is one of the only two mills in the wider region with an open chute and an intact deflector system! We went also back to the humble mill of Sieste (Sobrarbe) with probably the last surviving oil press made entirely from wood.
Oude watermolens in Aragón: We zijn nog eens naar de Molino del Español in Alins (Ribagorza) geweest. Zeker de moeite waard want het is één van de slechts twee molens in de wijde omgeving met een open goot en een intakte straalbreker! We zijn ook nog eens naar de nederige molen van Sieste (Sobrarbe) geweest met waarschijnlijk de enige overblijvende oliepers volledig uit hout gemaakt.
+ The meaning of animals in advertisements: A new chapter: about the use of Crustaceans.
De betekenis van dieren in de reclame: Een nieuw hoofdstuk: over het gebruik van Schaaldieren.
January 2024 + Bartolomeo starts his 29th year online.
+ Old watermills in Aragón: The old mill and powerstation of Salvatierra de Esca (Jacetania). Also the remains of the mill of Lascuarre. Finally the remains of the old power station of Laguarres (Ribagorza).
Oude watermolens in Aragón: De oude molen en electriciteitscentrale van Salvatierra de Esca (Jacetania). Ook nog de resten van de molen van Lascuarre (Ribagorza). Tenslotte ook nog de resten van de electriciteitscentrale van Laguarres (Ribagorza).
+ Roadsigns: From Japan a new Children's Crossing Sign. Also a new Falling Rock Sign (by J. Breine).
Verkeerstekens: Uit Japan een nieuw Overstekende Kinderen Bord. Ook een nieuw bord voor Vallende Stenen (door J. Breine).
December 2023 + Old watermills in Aragón: We had much new material about the mill of Charo, or Fosado. Its page is updated accordingly and also split in three (the construction, the stones, the waterworks). We went back to the oil mill in the village of Buera (Santa María de Dulcis) in order to have a closer look to its pump and mixer. We suspected that they were machines from Talleres de Baró. And indeed.
Oude watermolens in Aragón: We hadden veel nieuw materiaal over de molen van Charo, of Fosado. Zijn pagina is daarmee aangepast en gesplitst in drie onderdelen (het gebouw, de stenen, de waterwerken). We zijn nog eens naar de oliemolen in het dorp van Buera (Santa María de Dulcis) om de pomp en de menger nader te bekijken. We vermoedden dat het om machines van Talleres de Baró ging. En inderdaad.
+ The meaning of animals in advertisements: A new chapter: about the use of Sheep and Goat.
De betekenis van dieren in de reclame: Een nieuw hoofdstuk: over het gebruik van Schaap en Geit .
+ Opiliones in Belgium: Update of the checklist after I stumbled upon an article where Gyas titanus was reported from Belgium.
October 2023 + Roadsigns: New Children's Crossing Signs from Norway (C. Omvlee, J. Breine, S. Vanacker).
Also new playground signs from the U.S. of America (J. Breine).
Verkeerstekens: Nieuwe Overstekende Kinderen uit Noorwegen.
Ook nog nieuwe spelende kinderen borden uit de V.S. van Amerika.
+ Old watermills in Aragón: The former watermill of Abella (Ribagorza). All what remains of the mill is a heap of rubble, but the waterworks are interesting because of their excellent use of the terrain.
Oude watermolens in Aragón: De voormalige watermolen van Abella (Ribagorza). Van de molen zelf rest alleen een hoop puin, maar de waterwerken zijn interessant wegens het uitstekend gebruik van de situatie van het terrein.

History + This site in 2023
+ This site in 2022
Path: Home / Update history
e-mail: