This site in 2023:
Additions, modifications, news

May 2023 + Old watermills in Aragón: Last traces of two small watermills in Usana-Banastón. Also reworked and expanded the information about the mill in Sarsa de Surta.
Oude watermolens in Aragón: Laatste sporen van twee watermolens in Usana-Banastón. Ook nog herwerkt en uitgebreid de informatie over de molen in Sarsa de Surta.
+ Roadsigns: New Men at Work Signs from Azerbaijan (L. Muslim). From the same country also a new Falling Rock Sign (H. Van Herck).
Verkeerstekens: Nieuwe Mannen aan het Werk uit Azerbeidzjan (L. Muslim). Van hetzelfde land ook een nieuw Vallende Stenen bord (H. Van Herck).
March 2023 + Old watermills in Aragón: The stone quarry of Selgua – La Mina. Also Almunia del Romeral with a stone quarry and an old milling complex.
Oude watermolens in Aragón: De steengroeve van Selgua – la Mina. Ook Almunia del Romeral met een steengroeve en een oude molensite.
+ Roadsigns: New Children's Crossing Signs from Austria (J. Breine). From France school children wearing a tie (Baeten & De Dier). Finally also new Children's Crossing Signs from Svalbard/Spitsbergen.
Verkeerstekens: Nieuwe Overstekende Kinderen uit Oostenrijk (J. Breine). Uit Frankrijk schoolkinderen opgedirkt met een das (Baeten & De Dier). Tenslotte ook nieuwe Overstekende Kinderen uit Svalbard/Spitsbergen.
February 2023 + Roadsigns: The first, and probably only, Falling Rock Sign from The Netherlands (A. Klaver). Also from The Netherlands a Children's Crossing Sign with a speed limit of 15 km; probably the lowest value worldwide (B. Hoeyberghs). From Ecuador new Children's Crossing signs and also the first Man at Work sign from that country (all by J. Breine).
Verkeerstekens: Het eerste, en wellicht enige, Vallende Stenen bord uit Nederland (A. Klaver). Nog uit Nederland een Overstekende Kinderen bord met een snelheidsbeperking van 15 km, wellicht de laagste limiet wereldwijd (B. Hoeyberghs). Van Ecuador nieuwe Overstekende Kinderen en ook nog het eerste Man aan het Werk bord uit dat land (alle door J. Breine).
January 2023 + Bartolomeo starts his 28th year online.
+ Old watermills in Aragón: The old mill, powerstation of Hecho (Jacetania). Also the water mill of Ceresuela (Sobrarbe) and a report of a follow-up visit to the mill of Almunias de Rodellar (Somontano).
Oude watermolens in Aragón: De oude molen, electriciteitscentrale van Hecho (Jacetania). Ook nog de watermolen van Ceresuela (Sobrarbe) en een verslag van een vervolgbezoek aan de molen van Almunias de Rodellar (Somontano).
+ Roadsigns: New Falling Rock Signs, and art inspired by these, found in Serbia. Also a new Men at Work Sign teaching us how roadsigns can migrate (J. Breine).
Verkeerstekens: Nieuwe Vallende Stenen, en kunst er door geïnspireerd, uit Servië. Ook nog een nieuw Mannen aan het Werk bord dat ons leert hoe verkeerstekens kunnen migreren (J. Breine).
December 2022 + The meaning of animals in advertisements: Two new chapters: one about the use of Hippopo­tamuses and a second chapter about Rhinoceros.
De betekenis van dieren in de reclame: Twee nieuwe hoofdstukken: een eerste over het gebruik van Nijlpaarden en een tweede over Neushoorns .
+ Roadsigns: The first Falling Rock Sign found in Thailand. (Baeten & De Dier). Also a new Falling Rock Sign from China (H. de Meyer).
Verkeerstekens: De eerste Vallende Stenen uit Thailand. (Baeten & De Dier). Ook nog nieuwe Vallende Stenen uit China (H. de Meyer).
November 2022 + Old watermills in Aragón: The site of the oil mill in Aguinalíu (Ribagorza) has been cleaned up. Read our report; see how the site looked before the cleanup. — Also the mill of Ara (Jacetania). We were there in 2002 and for some reason forgot to document the visit. We went back in 2021 and now report about both occasions.
Oude watermolens in Aragón: De site van de oliemolen in Aguinalíu (Ribagorza) werd schoongemaakt. Lees ons rapport; zie hoe de site er uit zag voor de werkzaamheden. — Ook nog de molen van Ara (Jacetania). We waren daar in 2002 en vergaten stomweg om dat bezoek te documenteren. We zijn terug geweest in 2021 en brengen nu verslag van beide bezoeken.

History + This site in 2022
+ This site in 2021
Path: Home / Update history
e-mail: