Home / Dieren in de reclame / Weekdieren / Tweekleppigen
Dieren in de reclame - Weekdieren - Bivalvia
Tweekleppigen komen in drie soorten: oesters, mossels, en mantelschelpen.

Bij oesters gaat het om hun inhoud. De parel kan alles be­tekenen, maar het gaat altijd om iets buitengewoons: uit­zonderlijke waarde, kwaliteit, prestatie, etc.

Mossels zijn het tegengestelde. Zij staan voor ondermaats.

Mantels geven bescherming. Men toont ze doorgaans met de kleppen toe.

© 
publicatie: xii.2021

Oesters

Oesters zijn bijzonder.
Zij worden niet gekozen om een speciaal kenmerk of wegens hun opvallend gedrag. Oesters worden gekozen wegens de parel. Die is geen deel van het dier zelf, maar wordt gevormd als verdediging tegen een ongewenst vreemd voorwerp.

De parel kan staan voor alles wat uitzonderlijk is in zijn klasse: een werker, een bedrijf, een overeenkomst, de kwaliteit van informatie, een dienst. Vreemd genoeg heb ik geen enkele reclame gevonden waar de oester met zijn parel gebruikt werden voor juwelen, of voor luxe­goederen: mieren, wespen, strandschelpen, giraffes, maar nooit oesters.

(1) 2001 – Quality, Reliability and Continuity.
(2) 2001 – De parel in IT. — IT oplossingen

Laten we beginnen met
een bedrijf. We hebben twee reclames van een firma die prat gaat op zijn Quality, Reliability and Continuity. De bijhorende tekst komt in het Engels (1) of, veel korter, in het Nederlands (2).

Die laatste (2) begint met parel in IT en gaat dan door met een succesverhaal van zeldzame parels die duurzame oplossingen uitwerken voor tevreden klanten.

De Engelse versie (1) is veel uitgebreider en ingewikkelder met regels die klinken als volgt: Are you special? … What makes us so special? Special qualifications, … special customer skills? … Believe us, when it comes to doing that, we're very special. … But what makes you special? … If you are special, then the world is your oyster. And if you are truly special, we'd like you to tell us … Don't be shy, don't 'clam' up. We want you to be very special – like us.

De combinatie van de gewrongen tekst met het beeld van de oester met parels doet denken dat  speciaal  parel. Onmiddellijk rijst dan de vraag waarom er twee parels getoond worden, en waarom zijn ze oranje? Wellicht bent u dan tóch niet die parel.

Misschien verwijst het oranje van de parels naar de titel die (deels) in dezelfde kleur gedrukt is. De parels zouden dan staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit. Probleem is dat beide advertenties niet dezelfde woorden in kleur tonen. En we hebben drie begrippen en maar twee parels.

Het lijkt me aannemelijk dat de parels staan voor de stichters van het bedrijf. De eerste paragraaf wijst in die richting: We know [our company] is special, because we have grown from two to 110 IT professionals in a little over 2 years. And those first two … are still the only owners … De twee parels moeten de twee stichters zijn (*). En dat past ook beter bij de lichtstraal () die over de parels neer schijnt. Zij zijn, terecht, fier over hun realisatie.

De oester moet dan wel een symbool zijn voor de firma, maar hoe dat juist zit is mij niet duidelijk. Immers, in dat geval hebben de parels (de eigenaars) eigenlijk de oester (de firma) gemaakt. In het echt gaat het andersom, dacht ik.

(3) 2006 – Parelvisser gezocht. — selectie kantoor
(4) 2006 – Iedereen gelukkig. — vacature

De volgende twee voorbeelden
gaan over vacatures (3, 4). Nr 3 verrast want de parel verwijst niet naar de gekozen kandidaat. De parel staat hier voor het resultaat van zijn (m/v) werk. De nieuwe consulent moet alle mogelijke bronnen aanboren om de meest geschikte kandidaat, de parel, te vinden bij een bepaalde taakomschrijving. Daarom staat er dat de titel van de nieuwe werknemer even goed parelvisser had kunnen zijn.

Een werkgever is gelukkig
als hij een parel van een werknemer vindt. (4). En als zij tevreden zijn, dan wij ook. Dit is recht toe recht aan: de parel is de werknemer. Een analoge direkte aan­pak zien we ook in Nr 8 waar de parel staat voor de sterke inhoud van een website. Websites zonder goede inhoud worden vergeleken met een lege schelp.

Dit merk van auto's
(5) maakt de baan vrij voor Salonvoorwaarden. De talrijke parels zijn de talrijke uitzonderlijk goede voorstellen die u kan ontdekken wanneer u de stand van het merk bezoekt. Een aanpak zonder omwegen; hetgeen opmerkelijk is bij een merk van auto's.

(5) 2002 – De baan vrij voor salonvoorwaarden. —
auto's
(6) 1992 – De perfecte gladheid van een parel. —
speciale lak voor auto's.

Automakers houden ervan
om meer ingewikkelde verhalen te brengen. We hebben reclames gezien met beren, kamelen, pinguins, en verschillende andere soorten. De meeste van die verhalen hebben met elkaar gemeen dat ze de opgebouwd zijn volgens de Universal Standard for Car Adverts (USCA) (hier uitgelegd).

Nr 6 is een typisch voorbeeld. Hou je favoriete kalmeermiddel bij de hand, want hier komt de tekst: … De perfekte gladheid van de parel, de schittering van een vogelveer, … En in elke beschaving heeft men geprobeerd die mysteries van de natuur te doorgronden. De ingenieurs … hebben … een grote stap gezet naar de verwezenlijking van hun droom. … een nieuw verfprocédé dat onze auto's een ongelooflijk diepe, intense, schitterende kleur geeft en ze glad maakt als een spiegel. Ze leverden meteen het glanzende bewijs dat de auto een nieuw stadium van perfektie heeft bereikt.() Ze sluiten af met De droom is de stuwende kracht van de beschaving.

Dit is tekstbook We leerden van Moeder Natuur gevolgd door en we hebben het beter gedaan. Een aanpak waar tekstschrijvers uit de automobiel industrie niet kunnen aan weerstaan.

(7) 1984 – We would serve you diamonds. — vliegmaatschappij
(8) 2002 – Content is king! — content provider

We would even serve
you diamonds … if we could (7). De diamanten wijzen naar de naam van de eerste klasse van de maatschappij. Merk op dat er geen parel in zicht is. De oesters zijn een voorbeeld van de overheerlijke fijne lekkernijen en bij uitbreiding van de uitmuntende bediening aan boord.

(9) 2017 – Meer voor uw geld. — investeringsbank
(10) 1993 – Bescherming van de doelorganen. — geneesmiddel

Mosselen

Mossels zijn niet populair
in de reclame. We hebben ze maar één enkele keer gezien (9). Deze investeringsbankier komt met het bericht dat … u beter een partner [kiest] die u méér geeft voor uw geld. We zien een gedekte tafel en we verwachten een mosselpot tot de rand gevuld met heerlijke bivalven. Maar de arme vrouw moet het stellen met nauwelijks een handje vol. De mosselen op zich zijn niet belangrijk: het is de hoeveelheid die telt. Elke krenterige schotel zou ook kunnen werken: een garnaal in plaats van een kreeft; één oester ipv. een dozijn, etc.

Mantelschelpen

Mantels spelen een andere rol dan oesters. Met oesters is het bijna altijd de inhoud die belangrijk is; bij mantels is het de veiligheid van de gesloten kleppen.

De schoonheid en de veiligheid
(11) in de reclame voor de luxe appartementen brengt beide rollen, de oester en de mantelschelp, samen in één beeld. Ze namen de mantel voor de veiligheid en gaven het dier een parel om de luxe uit te stralen.

De natuur verpakt haar kostbaarheden
met de grootste zorg. … Hermetisch afgesloten van licht, lucht en bacteriën. Bestand tegen de ruwste schokken (12). Dit is helemaal de mantel­schelp die veiligheid en bescherming biedt tussen de stijf gesloten kleppen. Merk op dat er ook verwezen wordt naar de Natuur als voorbeeld.

Ons laatste voorbeeld (13) is geen reclame pur sang, maar de voorpagina van een jaarverslag. De mantel verbeeldt hier de schepsels van de Natuur, de Zee, misschien zelfs de hele aarde.

(11) 2005 – Mooi en veilig. — luxe apartementen
(12) 2001 – Veilig verpakt.
(13) 2002 – People, planet and profits. — jaarverslag

Hoofdstukken over Weekdieren
:

* De stichters richtten de firma op in 1998 en verlieten het bedrijf in 2007, zes jaar a deze reclame.
 Een lichtstraal die neerdaalt en een soort goddelijke instemming suggereert, ziet men niet vaak. We hebben een ander voorbeeld in het hoofdstuk over varkens waar een stel wrattenzwijnen betoverd lijken door een 4×4 voertuig.
 Naar mijn gevoel komt perfektie niet in graden of in stadia. Perfekt is perfekt, anders is het niet perfekt.

Home / Dieren in de reclame / Weekdieren / Tweekleppigen