Home / Dieren in de reclame / Weekdieren / Gastropoda
Dieren in de reclame – Weekdieren – Slakken
De taal der slakken is erg beperkt.

Landslakken bewegen langzaam en ze staan daarom bijna altijd voor te traag.

Zeeslakken beheersen een andere woordenschat. Zij kunnen luxe uitstralen en ook de Zee uitbeelden.

Net als bij andere dieren, hebben we hier ook reclames waar we niet zien waarom precies een slak werd gekozen.

© 
publicatie: xii.2021

Alhoewel slakken en
naaktslakken even traag zijn, vinden alleen de eerste werk in de reclame. Naaktslakken gaan door het leven zonder een zichtbare schelp en voor de opper­vlakkige onderzoeker kan dit de oorzaak zijn waarom men alleen huisjes­slakken vindt in advertenties (). Maar in geen enkele van onze voorbeelden is het huis van de slak belangrijk. Daarom zal het ontbreken ervan niet de oorzaak zijn van de afwezigheid van de naaktslak in de de reclamewereld. Het is wellicht doordat mensen niet van die slijmige creaturen houden.

(1) 1991 – Bij ons een lening die slabakt? Neen.
(2) 1997 – Of liever een lening in 20 minuten?

Slakken dragen hun huis
op hun rug en zijn daardoor altijd thuis. Ik vind ze daarom ideaal om een hypotheeklening, een woning, of gezelligheid thuis te verkopen, maar toch worden ze daarvoor nooit gebruikt. Tekstschrijvers lijken alleen hun gedrag belangrijk te vinden.

Voor de haastige wereld van vandaag zijn slakken veel te bedachtzaam in hun bewegingen. Daarom staat het dier doorgaans voor iets dat te mijden is, of alleszins veel sneller moet gedaan worden: bv. lang wachten op de toezegging van een lening (1, 2).

(3) 2001 – U wil gaan bouwen. — website
(4) 1994 – Is uw muis wel een muis? — Computer muis

U wil gaan bouwen
(3) geeft de suggestie dat het huisje van de slak belangrijk is, en dat de reclame over een lening gaat. Als we de tekst lezen —Hoelang doet u erover om uw bouw– of verbouwingsdromen in concrete plannen om te zetten? Zo snel als u dat wilt. Surf naar …— leren we dat het ook hier weer om snelheid gaat. Net als in (4) waar de slak —in contrast gebracht met de beweeglijkheid van een muis— zucht: Nee! Niet weer naar het menu!. Dat zou geen probleem zijn met een computermuis van het juiste merk.

Change the pace.
(5, 9) Wat eeuwen duurt in de normale wereld, doet het Toyota F1 team in een oogwenk. De reckame komt in twee versies: (9) één pagina met 3 kaders voor traag en voor snel en (5) een dubbele pagina die hetzelfde vertelt in 6 kaders voor elk.

Dit is een van de zeldzame advertenties waar landslakken niet staan voor iets dat moet vermeden worden omdat het te traag gaat. Hier vertegenwoordigt de slak de wereld van de gewone mensen die in contrast gezet wordt met de flitsende wereld van de F1.

Ook in Nr. 6 geldt de sloomheid van de slak als een gegeven; niet als iets dat slecht is en beter moet kunnen. Het toestel detecteert en meet trillingen op machines die draaien aan slechts zes toeren per minuut. Het dier speelt de rol van de apparatuur die lijdt onder de trillingen. En we herkennen ook dat snuifje milde humor dat we zo graag zien in de reclame.

(5) 2004 – Change the pace. — F1 racing
(6) 2000 – De deur wijd open voor de bewaking van traag draaiende machines.

De nieuwe vitaliteit
voor mijn haar, zegt No. 7 over zijn shampoo en conditioner waar alleen de beste zeewier-extracten [in] worden verwerkt. Ze hebben ook producten met kruiden en honing. De tropische zeeslak moet de de Zee uitbeelden, een onuitputtelijke bron voor dit merk.

Ik weet niet zeker of ons volgend voorbeeld (8) wel een reclame is. Het is een dubbele pagina van de duty free catalogus van Alitalia. Het kan best het begin zijn van het hoofdstuk juwelen en horloges en niet een reclame voor een bepaald (type) produkt. De associatie van een zeeslak met luxe produkten is opmerkelijk. Evenmin als toen er Mieren opdoken bij juwelen en horloges begrijpen we nu de gedachtengang achter deze associatie van slakken met luxe.

(7) 1992 – Nieuwe vitaliteit voor uw haar. — shampoo
(8) 201? – Juwelen en horloges.

Hetzelfde geldt voor
het fijne porselein van Nr. 10. Die bepaalde lijn is ontworpen door een befaamde fashion designer uit Parijs. De slakken zijn geen deel van het ontwerp. Ze liggen op de schotel omdat … ja waarom eigenlijk ? Heeft het iets te maken met de geschiedenis van het merk?

Alle mensen hebben recht
op hun eigen taal. leren we in Nr. 11. Het klinkt als een regel uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar wat wil het zeggen over een net­werk­printer? Betekent het dat de printer alle mogelijke netwerk­protocollen aan kan? Dat het menu in talrijke talen komt? Maar waarom toont men dan een zeeschelp, en niet het toestel, of het menu? En waarom eet de slak een rendier (denk ik toch)? Of spuwt de slak het rendier eigenlijk uit, zoals een hoorn des overvloeds?

Enkel een lezer die weet dat het aangeraden toestel een heavy-duty printer is die in zijn "M"-versie kon werken met een Macintosh en andere PostScript bronnen, zal misschien de reden van de zinsnede inzien. Maar wat met de rest van de elementen in de reclame? Ik sta open voor suggesties.

(9) 2004 – Change the pace. — F1 racing
(10) 1980 – Wij vinden het fijn uw mooiste porselein te maken.
(11) 1993 – Alle mensen hebben recht op hun eigen taal. — printer

Hoofdstukken over Weekdieren
:

 Naaktslakken treden alleen op in reclame voor produkten die slakken verdelgen. Daar genieten ze zelfs de voorkeur. In dat geval spelen de slakken de rol van slak — ze staan voor zichzelf — en in de inleiding hebben we uitgelegd dat advertenties waar het dier als zichzelf aanwezig is, niet opgenomen worden. Anders zouden we overspoeld zijn door reclame voor produkten voor troeteldieren.

Home / Dieren in de reclame / Weekdieren / Gastropoda - Slakken