English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / op Ascension Eiland

Overstekende kinderen op Ascension Eiland

Georgetown, 23.IV.2018

Georgetown, 26.VII.2003
Geen plek op de wereldbol ligt buiten bereik voor leden van onze wereldwijde speurgroep. Las Malvinas, South Georgia, of Sint Helena, we zijn er geweest om nieuwe kennis op te doen. Maar éérst waren we er nooit. Eén van Her Majesty's vertegen­woordigers was ons altijd voor met ferme instructies van Her Majesty. Het is bijgevolg geen wonder dat de Overstekende Kinderen tot de UK-tekengroep behoren waar een stevige meid een jongen voortsleurt.

Een goed waarnemer ziet in een oogopslag dat het ontwerp identiek is aan het type van het moederland, maar wie hier voor het eerst komt zal wellicht een hint kunnen waarderen. Het belangrijke kenmerk is dat het pestkopje haar voet plaatst waar dat eigenlijk niet hoort. Vergelijk dit in Egypte met andere landen van de UK-groep.)

De maximaal toegelaten snelheid is aan de hoge kant, zelfs in kilometers. Kinderen op Ascension moeten snel zijn willen ze overleven. We geven een kleine tabel met andere snelheden in Australië.

Georgetown, 23.IV.2018
Ik geef toe. Het is geen bord met Overstekende Kinderen, maar het is er mee verwant en ik heb het laatste woord.

We hebben borden met adulten gedocumenteerd uit verschil­lende landen (bv. Hongarije, Tsjechische Republiek, Israël).

Het is opmerkelijk hoe vaak de adulte persoon op die borden een man is. Een vrome wens van een vrouwelijke ontwerper?

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Kinderen op Ascension Eiland
e-mail: 
Andere borden van Ascension Eiland: Wegenwerkers