English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / in Israël

Overstekende Kinderen in Israël

Raanana, VIII.2002;
foto Y. Fogelson
De tekst zegt
TRAAG!
Verhoogd kruispunt verder op.
 
 
Interessante vondst. Niet alleen doordat je dit type met vader en kind slechts zelden ziet, maar vooral omdat het ons iets leert over verschillende houdingen in verband met veiligheid in het verkeer.

Vergelijk het Israëlische bord met de Hongaarse versie. De Hongaar wandelt van ons weg. De man van Israël komt naar ons toe. Dat is ook het aanbevolen gedrag. Je moet tegen het verkeer in lopen, zodat je tijdig kan wegspringen wanneer dat nodig is.

Merk ook nog op dat dit bord de wereldwijde afspraak volgt: de twee personen op het bord moeten van verschillend geslacht zijn. Bekijk ook even de uitzondering uit Vietnam (twee jongens).

Raanana, VIII.2002;
foto Y. Fogelson
 
 
Heel alledaags ontwerp. We hebben bijna identieke panelen uit Shiraz (Iran), Italië en Amman (Jordanië).

Toch wat speciaals: het haar van het meisje vormt een scherpe punt naar achteren. Zou dat bedoeld kunnen zijn als afweer tegen een aanval in de rug?

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / in Israël
e-mail: