English

Overstekende kinderen op de
Falkland Eilanden

  Rechtstreekse invoer uit Het Moederland.

Het bord met vallende stenen uit South Georgia bewijst wel dat de invloed van de koningin niet wereldwijd is, maar hier, in Port Stanley, heeft ze toch nog haar zeg. Zelfs het teken met het oude echtpaar is present.

Bezoek Groot Brittannië voor een verdere discussie over de ouderlingen en voor een kennismaking met de UK-groep van borden.

Port Stanley, 05.I.2000

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Kinderen op de Falklands  e-mail: