English

Wegenwerkers
op
Ascension Eiland

 
  Een belangrijk deel van Ascension Eiland wordt verhuurd aan de V.S. van Amerika. Ik ben trouwens een flinke tijd bezig geweest in de (ijdele) hoop een fout te ontdekken in de grenslijntjes op de kaart.

De borden voor wegenwerken zijn exacte kopiën van onze vroegere vondsten van New-York en Hawaii. Maar we stellen een kleine verbetering vast. De achtergrond is meer rozig gekleurd. Een kleur, dat weten we allemaal uit de Philippine STAR, die veel aantrekkelijker is voor ons oog.

U.S. Basis, 26.VII.2003

Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers / Wegenwerkers op Ascension Eiland  e-mail:  
Andere borden van Ascension Eiland: Overstekende kinderen