English

Overstekende kinderen in Letland

Riga, VII.2004; foto H. De Meyer
Veel beter dan de borden uit de buurlanden. Niet perfekt, maar we herkennen toch nog echte kinderen met mooie details zoals kleding en een paardestaart. Dit is zeldzaam in de invloedssfeer van de vroegere Sovjet Unie waar de verkeerstekens doorgaans ondermaatse stokjes figuren vertonen (vb. Litouwen, Estland)

Zo'n lange paardenstaart (Opgemerkt? Eén van beide schrijfwijzen moet fout zijn.) zien we haast nooit. In Oostenrijk en Madagascar vinden we er één en ook in Polen waar dit het enige mooie kenmerk is dat het schematiseringsproces overleefd heeft.

Laat je ogen even omlaag dwalen naar de benen van de jongen. Is daar niet wat vreemds aan de hand? De dij is slanker dan het onderbeen. Hoe langer ik er naar kijk, hoe vreemder ik het vind. Ik ben ook niet gelukkig met het vooruitstekende been van het meisje. Ik weet wel dat ze rent en dat haar rok wellicht meer geschikt is om te stappen, maar toch, zelfs dan. Ik vind dat dat been verkeerd vast zit.

Hmm, als ik dat zo lees, laten we dit blad maar opnieuw starten: Niet beter dan de borden uit de buurlanden. Verre van perfekt ...

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Overstekende kinderen in Letland  e-mail:  
Andere borden uit Letland: Wegenwerkers - Vallende stenen