English

Overstekende kinderen in Litouwen

  Dit is de nachtmerrie van elke verzamelaar. Teamleden (met tegenzin, maar gewetensvol) blijven ze aanvoeren uit alle hoeken van de vroegere Sovjet Unie. Litouwen, Rusland, Estland, Armenië, Kyrgyzië, overal dezelfde tekening die ons oog teistert. Het is ondermaats ontwerp want het verband met de echte wereld is verdwenen (lees over het risico van die stokjes tekeningen). We blijven zitten met een bord over zonder betekenis.
Vilnius, 18.VII.2004; foto H. De Meyer

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Overstekende kinderen in Litouwen  e-mail:  
Meer borden uit Litouwen: Wegenwerkers