English

Overstekende kinderen in Estland

Tallinn, IV.2001; foto C. Verschuere Kinderen zijn overal hetzelfde.
Dat is nergens meer waar dan in het oude communistische blok. We hebben een identiek bord uit Moskou en gelijkaardige exemplaren uit de ver oostwaarts gelegen streken. Ze vormen samen de Russische groep verkeerstekens.
Bezoek Armenië en leer hoe die stokjesontwerpen een bedreiging zijn voor onze kinderen.
 
Kinderen in Moskou worden gebouwd met precies dezelfde ongeschikte lichaamsdelen.

Veel van de wegenwerkers uit Estland sluiten ook aan bij de Russische groep.

 
VII.2004; foto H. De Meyer
Onze laatste vondst doet hopen op verbetering.
+ Als verzamelaar zien we vooral het verbeterde ontwerp. Dit gaat in tegen de heersende gewoonte (niet beperkt tot verkeerstekens alleen) om alles dermate te verschetsen en op te delen dat men vaak het systeem nauwelijks nog herkent.
De afbraak van die Russische design groep betekent ook dat nóg borden de hoofdstroom kunnen verlaten. Goed nieuws voor verzamelaars.

+ Onze tweede gedachte gaat over de maatschappij. Kijk eens goed naar beide (oud en nieuw) taferelen. De oude tekening is zit vol agressie. De kleinste persoon heft een van zijn (dit is geen meisje, denk ik) armen, klaar om iemand op het hoofd te slaan, of stenen te werpen. De andere arm houdt hij voor zich, duidelijk om slagen af te weren.
In het nieuwe ontwerp is de agressie verdwenen, getuigend van een evolutie naar een meer vreedzame gemeenschap. Het gebeurt wel eens meer dat verkeerstekens ons wat verraden over de maatschappij: bijv. Nepal of Indonesië.


Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Overstekende kinderen in Estland  e-mail:  
Meer verkeersborden uit Estland: Wegenwerkers - Vallende Stenen