English

Wegenwerken in Estland

Tallinn 1995;
toprij: foto A. Anselin
De kleine collectie op de rij hierboven (verzameld in 1995) toont een geleidelijke overgang naar de Russische groep van wegenwerkers. Het laatste bord is bijna hetzelfde. We zien hetzelfde voor (bijna?) alle landen van de oude Sovjet-Unie: overal dezelfde borden.

Onze jongere vondsten lijken er op te wijzen dat Estland zijn herwonnen vrijheid ook tracht uit te drukken in zijn verkeerstekens. De vorm van de berg glijdt weg van de Sovjets en we zien een man met meer detail (let op de handen en de nek). Ik ben verheugd (en als verzamelaar ook gelukkig) dat Estland zijn eigen weg koos en niet viel voor de imperialistische invloedsgroepen (bijv. de U.K of de Middellandse Zee groep).

Tallinn, VII.2004;
foto H. De Meyer

Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers / Wegenwerken in Estland  e-mail:  
Meer borden uit Estland: Overstekende Kinderen - Vallende Stenen