English Path: Home / Landenlijst / Mannen aan het werk wereldwijd / in Rusland

Mannen aan het Werk uit Rusland


Sankt Petersburg (IV.2000);
foto Alexey Elman
De Russische wegenwerker is een voorbeeld voor de meeste landen in de vroegere Sovjetunie. We hebben stalen uit Belarus, Armenië, Litouwen en vele andere landen.

De borden in deze Russische groep verschillen slechts in kleinigheden. In Belarus lijken de mensen iets beter gevoed, bijvoorbeeld.

Let ook even op de hopen aarde. In Novosibirsk is de hoop nauwelijks aangeroerd. Ginds gaat men wellicht liever kalmpjes aan te werk.

Sankt Petersburg in het Russisch Novosibirsk (VII.2000);
foto Baeten & De Dier
Belarus (VII.1999) Litouwen (1993)
Path: Home / Landenlijst / Wegwerkers wereldwijd / Mannen aan het werk in Rusland
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Rusland: Overstekende Kinderen - Vallende Stenen