English Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers wereldwijd / gevonden in Wit Rusland

Wegenwerkers in Wit-Rusland

Pripjatská Park, VII.1999;
foto W. Van Landuyt
Armenië en Litouwen en wellicht geheel het vroegere Sovjet Blok planten dezelfde borden. De minieme verschillen zullen alleen een gevorderd verzamelaar op­vallen. Laten we hopen dat de Oder en Neisse die gelijkmakende koorts kunnen tegenhouden vooraleer borden verzame­len onmogelijk wordt.
Barauliany, Minsk, IV.2016;
foto J. Koelstra
Path: Home / Landenlijst / Mannen aan het werk Wereldwijd / in Wit-Rusland
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Witrusland: Overstekende Kinderen