English

Wegenwerkers in Wit-Rusland

Armenië en Litouwen en wellicht geheel het vroegere Sovjet Blok planten dezelfde borden. De minieme verschillen zullen alleen een gevorderd verkeersborden verzamelaar opvallen. Laten we maar hopen dat de Oder en Neisse die standaardisatie koorts kan tegenhouden voor ze borden verzamelen onmogelijk maakt.
Pripjatská Park, VII.1999;
foto W. Van Landuyt

Path: Home / Landenlijst / Wegenwerkers / Wegenwerken in Wit-Rusland  e-mail:  
Meer verkeerstekens uit Witrusland: Overstekende Kinderen