English Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / Overstekende kinderen in Madagaskar

Overstekende kinderen in Madagaskar

Antananarivo, IX.1998

Antananarivo, IX.1998
Madagaskar is bekend voor zijn enorme biodiversiteit. Het eiland telt talrijke dieren en planten waarvan er 75% endemisch zijn. Hetzelfde geldt wellicht voor de verkeerstekens. En net als de endemische flora en fauna, staan de verkeerstekens onder druk van invasieve soorten.

Hoewel de situatie er nog niet zo slecht uit ziet als met de Asiatische pad, moeten we toch voorzichtig zijn. Daarom toon ik eerst enkele borden die last hebben van allochtone invloeden. Prent ze in uw geheugen en handel adequaat wanneer ze uw pad kruisen.

Het meisje met de paardestaart komt recht uit Duitsland en is maar één enkele keer gerapporteerd. Laten we hopen dat dat zo blijft.

Het volgende bord is de meest algemene soort in Frankrijk. Het heeft zich in de locale genenpoel genesteld, maar er is nog hoop want de nakomelingen blijven vaak plaatselijke kenmerken vertonen. Het meisje van Ile Ste Marie draagt een boekentas en in het bord van Antsirabe is het de jongen. Merk ook op dat de borden rond zijn in plaats van driehoekig zoals gewoonlijk.

De tekens waarover we het tot hiertoe gehad hebben, horen alle bij eenzelfde groep: die waar de grootste persoon de weg bepaalt.

Borden met Overstekende Kinderen waar de grootste figuur de weg bepaalt.

IX.1993
Beriboka, IX.1998
Ile Ste Marie, 06.IX.2015; foto M. Tailly

Als we kijken naar de grootste figuur, die de weg toont, kunnen we drie groepen onderscheiden.

Antsirabe, IX.1998
Toamasina, 07.IX.2015; foto M. Tailly

Let op het zebrapad. Dat is zelden aanwezig in Madagaskar.
Ramena, 23.XI.2019; foto O. Dochy

Mis het verbleekte zebrapad niet.

Andere trio's, maar dan met een meisje aan de leiding, kan men zien in Gambia, Frankrijk, en Spanje.

Antsirabe, 30.VIII.2015; foto M.Tailly
Ranohira, IX.1998
Ile Ste Marie, 05.IX.2015; foto M. Tailly

 

Borden met Overstekende Kinderen waar de grootste figuur leidt vanaf achteraan.

Grootste persoon is mannelijk

Ambositra, IX.1993
IX.1993
Ambositra, IX.1993

Antimonoro, 18.X.2012; foto H. De Meyer
De frekwentst in Madagaskar gevonden borden zijn geïnspireerd op oudere borden uit Frankrijk: een mooie tekening — vaak met fijne details — van een jongen die zijn zuster steunt. Beide dragen een boekentas.

Bijzonder voor Madagaskar — en Frankrijk — is dat verkeers­tekens soms geschonken zijn door een firma of een vereni­ging: een gift van de BNI (Banque Nationale d'Investisse­ment), de Rotary Club, een gemeente en zelfs een merk van geconcentreerde melk Socolait die kracht en sterkte belooft.

Merk op dat, naast beton en metaal, wel eens houten borden worden aangetroffen. Het driehoekig canvas is zorgvuldig samengesteld uit aparte plankjes. We hebben er enkele op deze pagina, maar het gebeurt ook bij Mannen aan het Werk.

Moramonga, IX.1997;
foto T. Vandendriessche
IX.1993
Toamasina, 07.IX.2015;
foto M. Tailly

Ranohira, 17.X.2012;
foto H. De Meyer
Ambalavao, 26.VIII.2015;
foto M. Tailly
IX.1993

Toalanaro - Fort Dauphin, IX.1993
Sakaraha, 22.VIII.2015; foto M. Tailly
Ihosy, IX.1998

Grootste persoon is vrouwelijk

Antsirabe, 30.VIII.2015; foto M. Tailly
Antsirabe, 30.VIII.2015;
foto M. Tailly
Tot hiertoe tonen alle stalen van de hui­dige groep — borden waar de grootste figuur leiding geeft vanaf achteraan — de grootste persoon als een man die een vrouw ondersteunt.

Maar het gebeurt dat de grote figuur een vrouw is. En bijna even talrijk worden borden gemeld waar beide figuren meisjes zijn. Dit is nooit het geval met jongens; wellicht omdat twee jongens bijeen, en dan nog zonder toezicht, niet te vertrouwen zijn.

We hebben één waarneming waar niets het geslacht van de kinderen verraadt. Hun houding is ook anders: het lijkt of ze klaar staan voor een sprintje.

Ambohimanasoa, 20.X.2012;
foto H. De Meyer
Antsirabe, 30.VIII.2015;
foto M. Tailly
Ambatolampy, 30.VIII.2015;
foto M. Tailly

Antananarivo, IX.1998
Ihosy, 24.VIII.2015; foto M. Tailly
Zazafotsy, 24.VIII.2015; foto M. Tailly

Andasibe, 30.VIII.2015; foto M. Tailly
Andasibe, 08.IX.2015; foto M. Tailly
Toamasina, 07.IX.2015; foto M. Tailly

 

Borden met Overstekende Kinderen waar het niet duidelijk is wie leiding geeft.

Fort Dauphin, IX.1998
Er is een kleine groep Overstekende Kinderen waar het niet duidelijk is wie de baas is. Beide figuren zijn even groot en niemand trekt of duwt. Of we zien hen niet en profil en het is niet duidelijk wie er wie volgt.

Ik heb enkele twijfelgevallen, maar ik toon ze toch maar. Er is een bord met volwassenen. Ze dragen beide iets dat op een tas lijkt en daarom vind ik dat het bord op deze pagina mag.

Een ander geval toont een persoon met een mandje en een tweede met een zak. Het bord moet een marktplaats aange­ven, maar door de zak, die ik begrijp als een boekentas, is het verhaal zo: een moeder brengt haar opgeschoten dochter eerst naar school en gaat daarna winkelen op de markt; vandaar de mand.

IX.1993
IX.1993
Antananarivo, 30.VIII.2015; foto M. Tailly

IX.1993
Antananarivo, IX.1993

Ile Ste Marie, 05.IX.2015; foto M. Tailly
Antsiranana, 24.XI.2019; foto O. Dochy
Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / uit Madagaskar
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Madagaskar: Wegenwerkers - Vallende Stenen