English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / Overstekende Kinderen in Cyprus

Overstekende Kinderen in Cyprus

Cyprus is geen bestemming voor mensen die houden van een mooi getekend bord met Overstekende Kinderen. Het eerste bord —uit het jaar 2000, ik voel nóg de opwinding over de bug— gaf geen reden tot vreugde en de meer recente vondsten al evenmin.

Het eerste verkeersteken toont twee vreemde figuren. Zien we een vader met kind en tracht dat te ontkomen? Wordt het ontvoerd? Is dit een waarschuwing om geen buitenaardse voetgangers te raken? Wie zal het zeggen?

Verwante vondsten:

Paphos, X.2000; foto G. Vermeersch
 
De eigenlijke Overstekende Kinderen vallen uiteen in twee groepen.
In de eerste groep is de jongen groter dan het meisje en hij stuurt haar van achter haar rug. Deze configuratie komt voor in verschillende Europese landen (bijv. België, Portugal, Frankrijk). Het bord komt in twee versies. Het meisje op type a borden verkiest een soort page-kopje. Type b toont een meisje met een paardestaart als in de reeds vermelde landen.
 
Groep Ia Groep IIa Groep IIb
Koilani, III.2005;
foto B. Hoeyberghs
Kentington kliffen, 19.IV.2008;
foto B. Hoeyberghs
Paphos, 14.IV.2008;
foto B. Hoeyberghs
 
Bij de tweede groep is het meisje de baas. Zij toont de weg. Ook dit ontwerp komt in twee versies met een verschillende haarsnit: opnieuw een paardestaart en een pagekopje. Type b met het Pruissisch kruis is identiek aan het meest algemen bord in Duitsland. Zij is wellicht meegekomen met haar vader die wegenwerker is in Lemesos. Type IIa lijkt op de Britse tekening. In Groot Brittannië is haar hoofd echter een cirkel zonder speciale kenmerken.
Groep Ia Groep Ib Groot Brittannië
Paphos, 14.IV.2008;
foto B. Hoeyberghs
Deryneia, III.2005;
foto B. Hoeyberghs
 

Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / Kinderen in Cyprus  e-mail:  
Andere verkeerstekens uit Cyprus: Wegenwerkers - Vallende Stenen