English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / Overstekende Kinderen in Cyprus

Overstekende Kinderen in de Republiek Cyprus

Paphos, X.2000; foto G. Vermeersch
Cyprus is geen bestemming voor mensen die houden van een mooi getekend bord met Overstekende Kinderen.

Het eerste bord —uit het jaar 2K, ik voel nóg de opwinding over de bug— gaf geen reden tot vreugde en de meer recente vondsten al evenmin.

Het eerste verkeersteken toont twee vreemde figuren. Zien we een vader met kind en tracht dat te ontkomen? Wordt het ontvoerd? Is dit een waarschuwing om geen buitenaardse voetgangers te raken? Wie zal het zeggen?

Verwante vondsten::

De eigenlijke Overstekende Kinderen vallen uiteen in twee groepen.

In de eerste groep is de jongen groter dan het meisje en hij stuurt haar van achter haar rug.

Deze configuratie komt voor in verschillende Europese landen (bijv. België, Portugal, Frankrijk).

Het bord komt in twee versies.
⦿ Type Ia: Het meisje verkiest een soort pagekopje.
⦿ Type Ib: toont een meisje met een paardestaart als in verschillende Europese landen.

Bij de tweede groep is het meisje de baas. Zij kent en toont de weg.

Ook dit ontwerp komt in twee versies met een verschillende haarsnit: opnieuw een paardestaart en een pagekopje.
⦿ Type IIa lijkt op de Britse tekening. In Groot Brittannië is haar hoofd echter een cirkel zonder speciale kenmerken.
⦿ Type IIb met het Pruissisch kruis is identiek aan het meest algemene bord in Duitsland. Zij is wellicht meegekomen met haar vader die wegenwerker is in Lemesos.

Groep Ia
Koilani, III.2005;
foto B. Hoeyberghs
Groep IIa
Kentington cliffs, 19.IV.2008;
foto B. Hoeyberghs
Groep IIb
Paphos, 14.IV.2008;
foto B. Hoeyberghs
Groep Ia
Paphos, 14.IV.2008;
foto B. Hoeyberghs
Groep Ib
Deryneia, III.2005;
foto B. Hoeyberghs
Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen overal / in de Republiek van Cyprus
e-mail: 
Andere verkeerstekens uit de Republiek Cyprus: Wegenwerkers - Vallende Stenen
Verkeerstekens uit de Turkse Republiek van Noord Cyprus: Overstekende Kinderen