English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / in Indonesië

Overstekende kinderen in Indonesië

Alle verkeerstekens zijn van het Amerikaanse genre. Ik zie geen invloed uit Nederland. Merk op dat er bij de kinderen geen geslachtskenmerken zichtbaar zijn. De voetgangersborden daarentegen maken wel een duidelijk onderscheid, zelfs bij de stokjes-figuren. We mogen niet blind zijn voor hetgeen we bij verschillende andere borden op deze site hebben kunnen vast stellen. Verkeerstekens verraden vaak wat niet openlijk kan gezegd worden. (Iran, Nepal, Monsieur Jean).
Hier zou dat een duidelijke militaire onderstroom betekenen. Een meer gerust stellende gedachte is dat het gaat om een lerarenkorps dat er de wind goed onder heeft.
Een nieuw geval van kinderen volgepropt met kennis. In Costa Rica bespreken we een gelijkend geval.

Ze lopen netjes tussen de lijnen en bevestigen zo onze conclusies bij het vorige bord. We hebben meer streepjeslijnen in Gambia.

 
Indonesische borden komen met een certificaat.
 

Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / Kinderen in Indonesië  e-mail:  
Meer borden uit Indonesië: Wegenwerken - Vallende stenen