English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / in Indonesië

Overstekende Kinderen in Indonesië

Java, VII.2000; foto H. De Meyer
Alle verkeerstekens zijn van het Amerikaanse genre. Ik zie geen invloed uit Nederland. Merk op dat er bij de kinderen geen geslachts­kenmerken zichtbaar zijn. De voetgangersborden daarentegen maken wel een duidelijk onder­scheid, zelfs bij de stokjes-figuren.
Java, VII.2000; foto H. De Meyer
We mogen niet blind zijn voor het­geen we bij verschillende andere borden op deze site hebben kunnen vast stellen.
Verkeerstekens ver­raden vaak wat niet openlijk kan gezegd worden. (Iran, Nepal, Monsieur Jean). Hier zou dat een duidelijke militaire onderstroom betekenen. Een meer gerust stellende gedachte is dat het gaat om een lerarenkorps dat er de wind goed onder heeft.
Java, VII.2000; foto H. De Meyer
Een nieuw geval van kinderen volgepropt met kennis. In Costa Rica bespreken we een gelijkaardig geval.

Ze lopen netjes tussen de lijnen en bevestigen zo onze conclusies bij het vorige bord.

Ook in Gambia hebben we streepjes­lijnen.

Java, VII.2000; foto H. De Meyer
Indonesische borden komen met een certificaat.
Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / in Indonesië
e-mail: 
Andere verkeerstekens uit Indonesië: Wegenwerken - Vallende stenen