English

Overstekende kinderen in Venezuela

XII.2002; foto F. Tjollyn  
  Opgelet, dit is voor fijnproevers !
Lezers die streven naar expert kennis, zullen smullen van onze nieuwe ontdekking.

Het is klaar, en niet onverwacht, dat dit bord uit Venezuela past bij de groep van nieuwe-wereld-tekens. Maar als we (zie de kolom rechts) onze vondsten uit de nieuwe wereld van noord naar zuid schikken, verschijnt een patroon.

Tekeningen van Noord en Centraal Amerika vertonen personen van beide geslachten. Verder naar het zuiden zijn de geslachtskenmerken afwezig. (Extra voorbeelden in Argentinië, Ecuador, Chili.) Eén land, Peru, wijkt af van deze regel. Het land heeft een volledig eigen ontwerp met rennende kinderen.
We missen borden uit landen tussen Guatemala en Venezuela om uit te kunnen maken of er sprake is van een scherpe grens of een zachte overgang tussen beide ontwerpen.

Noot: Overstekende kinderen uit Venezuela dragen beide hun boekentassen aan de buitenkant. In alle andere Amerikaanse landen bevindt ten minste één van de boekentassen zich tussen de kinderen. (Niet in de Dominicaanse Republiek waar een gespiegeld exemplaar gevonden is.)


V.S.A.

Guatemala

Brazilië

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Oversteken in Venezuela  e-mail: