English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / in de Dominicaanse Republiek

Overstekende Kinderen in de Dominicaanse Republiek

Barahona -> Duvergé, I.2005;
foto F. Tjollyn

Ons eerste bord is het beste waar we tot hiertoe tegenaan liepen in de Dominicaanse Republiek.
Let op de Caraïbische gewoonte om Amerikaanse vormen te mengen met Europese (of lokale) tekeningen.
De kinderen doen ons denken aan het populaire vogelbekje uit Sarvisé in Spanje. We zien een lichte neiging tot verdere aftakeling: de hoofden zijn al gedegradeerd tot cirkels.
S. Cristobal -> Sto Domingo, I.2005;
foto F. Tjollyn

Over het volgende bord krijg ik niets positiefs gezegd (hard gepro­beerd nochtans). Het is een sta­tisch tafereel met twee misvormde creaturen: wijd verbpreid in Latijns Amerika (bijv. Chili, Bolivië, of Ecuador - gevoelige personen kunnen beter niet kijken!).

Heb je op de boekentassen gelet ? In de wijde omgeving heeft alleen Venezuela ook verkeerstekens waar de beide tassen aan de buitenzijde hangen.

S. Cristobal -> Sto Domingo, I.2005;
foto F. Tjollyn

Onze onderzoekers gaan na of het verkeer werkelijk vertraagt als voetgangers deze stand in nemen.

Pta Cana Airport, I.2005;
foto. F. Tjollyn
Barahona -> Duvergé, I.2005;
foto F. Tjollyn
Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / in de Dominicaanse Republiek
e-mail: 
Meer borden uit de Dominicaanse Republiek: Wegenwerkers