English Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen wereldwijd / Rotsen in Servië

Vallende Stenen gevonden in Servië

Forestry Faculty Belgrado, 23.v.2022; foto J. Breine

Majdanpek regio, 15.vii.2007;
foto De Knijf & Demolder
Onze oudste vondst lijkt er op te wijzen dat de waarschuwingsborden voor Vallende Stenen en voor Overstekende Kinderen oorspronkelijk van bij dezelfde producent kwamen. Wellicht een inlands product. We herkennen in beide soorten dezelfde stijl: een tekening uit de goede oude tijd met veel aandacht voor detail.

De vorm van de stenen en hun relatieve posities in de oude versie zijn uniek. De configuratie is alleen aangetroffen in twee republieken van het voor­malige Joegoslavië, Serbië en Macedonië, en nergens elders.

Endemische — zo noemen we dergelijke borden — verkeerstekens helpen om uit te maken waar men zich precies bevindt, toch ten minste in welk land. De pagina over Finland bv. toont een klein stukje van ons TGGP handboek (†). Ik geef toe, een GPS zou nauwkeuriger zijn, maar ons systeem vermin­dert het risico op diefstal, heeft geen last van GPS-spoofing, en werkt zonder batterijen.

Zlatibor, 08.vii.2009; foto J. Koelstra
Tegenwoordig komen nieuwe borden langs de weg en omdat kwaliteit belangrijk is maar goedkoop de voorkeur geniet zijn die nieuwe verkeerstekens onaantrekkelijk, of zonder meer lelijk.

Het moderne Vallende Stenen bord komt in twee versies. De eerste versie telt zes stenen, de andere slechts vijf. De tweede mist het steentje op ongeveer een derde van de hoogte tegen de klifwand. Eerst dacht ik nog dat het een productiefout was, maar vermits we nog dergelijke borden gevonden hebben, moet de zesde steen met opzet weg gelaten zijn — of misschien een vergetelheid in een checklist ergens tijdens de productie?

Het bord met zes stenen is gemeld uit Servië, Macedonië en Croatië. De versie met vijf stenen alleen uit Servië en Croatië.

Merk op dat het kunstwerk dat ophangt in de Forestry Faculty van Belgrado samengesteld is uit de versie met zes stenen. We hebben kunst geïnspi­reerd door verkeerstekens ook van elders: zie bv. Basel (Zwitserland) en Riga (Letland).

Derdap N.P., 21.v.2022; foto J. Breine
Derdap N.P., 21.v.2022; foto J. Breine
Derdap N.P., 21.v.2022; foto J. Breine


 TGGP = Team Guide for Global Positioning
Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen wereldwijd / Stenen in Servië
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Servië: Mannen aan het Werk - Overstekende Kinderen