English Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen wereldwijd /in Macedonië

Vallende Stenen in Macedonië

(1) 09.V.2010; foto G. Taran

(2) 09.V.2010; foto G. Taran
(3) Bitola, 09.V.2010; foto G. Taran
(4) Resen, 24.V.2009; foto J. Koelstra

Vondsten (1) & (2) zijn gespiegelde versies van ontwerp (5) dat ook in Croatië aangetroffen werd. Let op de verwisseling van kleuren tussen de eerste twee borden.

Teken (3) is waarschijnlijk beperkt tot dit deel van de vroegere Republiek Joegoslavië. Het is nergens elders gesignaleerd. Het is ongebruikelijk om zo'n grote afstand in meters uit te drukken. Misschien moeten we hen ook eens een meetlatje schenken als hulp bij de spatiëring?

Bord (4) is gespiegeld van een tekening die eerder in Servië werd gezien. De opstelling van de stenen lijkt verrassend goed op een algemeen verkeers­teken uit Frankrijk (zonder de valstreepjes).

Bord (6) is 120° gedraaid tegenover de normale stand, misschien wel om beter te passen bij de toestand ter plekke. De tekening lijkt sterk op foto (2) maar verschilt lichtjes in de eerste en laatste steen. Verkeerd gemon­teerde borden met Vallende Stenen zijn vrij algemeen en je kan er in heel wat landen tegen aan lopen: bv. Armenië, Jordanië, de Filipijnen.

Merk op dat ze de afstand nu in kilometers geven.

Bord (8) is een heel mooi ouderwets paneel, duidelijk verwant met (4). De stenen zijn ronder en de wand vertoont golven net of de artist onder invloed was.

(5) Resen, 24.V.2009;
foto J. Koelstra
(6) Dolno Perovo, 13.VII.2012;
foto D. Maes
(7) Foto (6) 120° gedraaid

(8) Drenok, Debar, 21.VI.2012;
foto J. Koelstra
Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen / Vallende Stenen in Macedonië
e-mail: 
Nog verkeerstekens uit Macedonië: Wegenwerken - Overstekende Kinderen