English

Wegenwerkers in Servië

Požarevac, 15.VI.2007; pict. De Knijf & Demolder
Arbeiders, de toekomst van het land (Al vergeten? Echtig en techtig?).
Wij, verzamelaars, weten dat onderstromen in de maatschappij zichtbaar worden in doodgewone verkeerstekens (te zien op vele pagina's van deze site).
Ik heb het niet zo voorzien op een toekomst waar iedereen er gelijk uit ziet en elk moment het hoofd kan verliezen, en waar zelfs voor hopen aarde een standaard vorm bestaat. Helaas, zo gaat het nu eenmaal. Verschillende delen van het vroegere Joegoslavië gebruiken nu al diezelfde borden (zie Croatië, Slovenië). Zouden we dan toch beter met postzegels beginnen?

Path: Home / Landenlijst / Wegenwerken / in Serbia  e-mail:  
Nog verkeerstekens van Servië: Overstekende Kinderen - Vallende Stenen