English Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / in Servië

Overstekende kinderen gevonden in Servië

nabij Požarevac, 15.vi.2007; foto De Knijf & Demolder

nabij Požarevac, 15.vi.2007;
foto De Knijf & Demolder

Zlatibor, 08.vii.2009;
foto J. Koelstra

Belgrado, 27.v.2016;
foto J. Breine
Servië deelt dit ontwerp met het propellor meisje met buur­land Bosnië-Herzegovina. Laten we hopen dat beiden het blijven gebruiken. Dat is wat ik schreef vooraleer het bord van Zlatibor toekwam.

Onze laatste vondsten suggereren dat de tijd van het propellor-meisje over is. Ze moet plaats ruimen voor de povere ontwerpen die ook opduiken in andere landen van de regio (bv. Slovenië, Croatië).

Servië, net als Croatië, plant tegenwoordig ook borden van de Medi­terraanse groep. Oorspronkelijk beperkt tot landen aan die Zee, is die familie nu meer verbreid dan ooit en komt zelfs al voor in landen als Ethiopië, of Iran.

Ik vind het vreemd dat onderdelen van het vroegere Joego­slavië — nochtans een regio bekend voor zijn verknochtheid aan dingen ver in het verleden — zich zo snel tot moderne misbaksels keren.

Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / uit Servië
e-mail: 
Meer borden uit Servië: Wegenwerkers - Vallende Stenen