Dieren in de reclame – Insectivora – Egel
Egels dragen stekels. Wanneer ze bedreigd worden, rollen ze zich op waardoor de stekels een onoverwinbare barriere vormen. Deze natuurlijke verdediging is een dankbaar en onweerstaan­baar aanknopingspunt voor copy-writers.

Plat zijn ze een algemeen verschijnsel op onze wegen (*) en daarom komen Egels graag in reclames voor remmen en schijnwerpers. Soms staan ze ook voor het milieu.

En dan zijn er nog de reclames waar het een raadsel is waarom een Egel werd gekozen.

© 
publicatie: v.2020

Egels dragen een
kleed van stekels en ze komen vaak platgereden op de weg aan hun einde. Dit zijn de simpele feiten waar de voorbeelden (1) – (4) allusie op maken. We nemen daarom aan dat de schrijver effectief enkele ogenblikken gewijd heeft aan egels en hun leven en — nog meer misschien — hun dood.

Voor de matrix
printer (1) is vooral het aantal stekels van belang. Egels hebben er veel ter beschikking en dat is precies zo voor deze printer. De printkop van het model in deze reclame heeft niet minder dan 24 naalden vergeleken met de 8 of 9 in oudere modellen. Hoe meer naal­den, hoe beter de afdruk en dit model slaagt er zelfs in om near letter quality afdrukken te produ­ceren. Doordat de druktechniek op impakt steunt, konden deze printers ook carbon — en later ook carbonless — kopieën maken. Het was niet nodig om een tweede vel te printen waarvan je niet zeker was dat het echt een duplikaat was. Toendertijd kon je daarvoor zelfkopiërende formu­lieren op ketting kopen en we hebben een reclame voor zo'n product in het hoofdstuk over Vis (zie Kleurrijke Vis Nr. 11). Daar wordt Zebravis in gebruikt, wellicht omdat Zebra's vaak voorkomen in een context van kopiëren en kopieerbescherming.

(1) 199? – 24 naalden voor perfectie in print — dot matrix printer
(2) 1997 – Weggebruikers begin­nen onze lampen te waarderen — schijnwerpers voor auto
(3) 199? – Uiteindelijk genieten alle weggebruikers van onze remmen — ABS remmen

Onze volgende voorbeelden
(2 – 4) maken allusie op de trieste werkelijkheid dat, als we een Egel ontmoeten, dat vaak op de weg is en dat het arme dier dan doorgaans zwaar beschadigd of plat is.

De reclame voor koplampen voor auto's (2) toont een representatief staal van soorten die als slachtoffer van het verkeer kunnen aangetroffen worden. Ze hebben anders niets gemeen met elkaar, noch met het produkt van de reclame. De tekst is nogal krampachtig in zijn poging om hun prestaties in lamptechnologie in het licht te zetten en ons zo ver te krijgen dat we onze wagen uitrusten met hun lampen. Immers, we willen toch ook wel dat die arme beestjes hun leven kunnen verder zetten aan de overkant van de weg.
The road at night is full of surprises. A fraction of a second can be the only difference between being seen or being seen no more. Fortunately, the drive to make driving at night safer is being led by Bosch. … Dan volgt een hoop technische materie en de slotzin is … This should bring a little light relief to every road user, however small.
De schrijver legt geen verbinding met de diertjes, behalve in een krampachtige poging om er enige luim over te sprenkelen. Let op het woordenspel : being seen en being seen no more; the drive to make driving; little light relief. Naar mijn gevoel is dit lachen op de rug van het slacht­offer. En er is ook absoluut geen garantie dat een chauffeur die een Egel in zijn baan ziet, op de rem zal staan.

Dat brengt ons
naar Nr. 3 waar onze Egel optreedt in een reclame voor een auto die uitgerust is met een ABS remsysteem. Hier denkt de schrijver opnieuw aan de korte levensduur van de Egel op onze wegen. Opnieuw tracht hij er een snuifje scherts in te brengen. Ware het niet beter geweest om een persoon te tonen in plaats van een klein diertje ? Dat zou veel beter het idee van een noodstop over brengen. Voor een Egel zou een kleine koerswijziging vast volstaan — met niet meer dan een voorzichtige remstoot, misschien.

In Ik verdedig
het milieu (4) legt defensie uit dat het leger meer is dan kill them all. Kom bij het leger en help het milieu beschermen. Er is de obligate allusie op de minder prettige kant van het leven van een Egel, maar de betekenis van het dier is gegroeid. Het staat nu ook voor het milieu in brede zin.

(4) 2005 – Ik verdedig het milieu — kom bij het leger
(5) 2001 – Verdedig jezelf — luchtverdedigingsystemen
(6) 1995 – Ook de mens heeft zijn natuurlijk afweersysteem — melkproducten

In onze volgende
voorbeelden (5, 6) zien we een andere aanpak. We herkennen het Moeder Natuur thema dat zo vaak gedraaid wordt. We zijn weer bij de stekels, maar nu is de focus verschoven naar de verzameling van de stekels. Egels dragen er veel, tussen de 5 000 en 7 000 stekels (), en allemaal samen vormen ze een uniek verdedigingssysteem wanneer het dier zich oprolt — hoewel dit nauwelijks helpt in de situaties van de nrs. 2 tot 4.

Sometimes it's mother
nature that takes care of protection against external threats (5). Dat is hoe het werkt voor Egels, maar when it comes to defending peace and freedom, … dan kan je beter vertrouwen op de geavanceerde toestellen van nr. 5. Als het land in gevaar is, dan zullen hun verdedigingssystemen het helpen om zijn stekels op te zetten, net als de Egel.

Net als de
Egel heeft ook de mens z'n natuurlijk afweersysteem zegt nr. 6. De titel wordt gevolgd door een lange tekst met woorden als natuurlijke weerstand, welzijn, wetenschappelijk bewezen, Lactobacillus, en zo verder. We kunnen het samenvatten als : soms komt het mense­lijk afweersysteem onder druk en dan snelt de nieuwe generatie verse zuivelprodukten van Chambourcy ter hulp.

(7) 1998 – Als de maag zijn stekels opzet — oplossing voor indigestie
(8) 2004 – Barstende hoofdpijn ? — koortswerende pijnstiller

Er is wellicht
geen sector buiten die van geneesmiddelen waar zo veel soorten gebruikt worden in de reclame. We hebben beren, katten, olifanten, vissen, paarden, lama's, … die allemaal helpen bij het slijten van pillen en capsules en spray's en zalfjes en zetpillen, noem maar op. En nu kunnen we de lijst uitbreiden met de Egel. Ze zijn geen eerste keuze voor de sector, en alleen al getuige zijn van hun ondermaatse prestatie doet pijn.

De oplossing voor
dyspepsie (7) haalt er weer de stekels bij met als de maag zijn stekels op zet. Dat is het. Geen verdere vermelding van de soort of één van zijn eigenschappen.

Barstende hoofdpijn ? Geveld
door koorts ? (8) lijdt aan hetzelfde probleem. Het produkt helpt als koorts en pijn een kordaat antwoord vragen. Een Egel, die zich bedreigd voelt, rolt zich op. Is dat de kordate remedie waarvan sprake ? Is het dier opgerold in ellende en is dat het verband ? Moeilijk te zeggen want er is geen verdere vermelding van de soort of één van zijn eigenschappen.

(9) 1992 – Spannender op ons papier — papier voor drukpersen

Ons laatste voorbeeld
vergt wellicht wat meer uitleg. We hebben het Stekelvarken (9) in het huidige hoofdstuk geplaatst omdat ● onze collectie maar één enkel exemplaar bevat en ● omdat het min of meer op een Egel lijkt.

Nr. 9 is een onwaarschijnlijk moeilijk verhaal. De afbeelding toont een rode ballon, op de grond achter gelaten, met een Stekelvarken dat gevaarlijk dichtbij komt. Het vooruitzicht van wat er staat te gebeuren is opwindend. Maar het is nog spannender op Royalpress, een soort papier bedoeld voor rotatie offset-druk. Een pagina-lange tekst tracht uit te leggen waarom contact met een klant pas echt spannend wordt op dit papier. Het verhaal is geschreven alsof de drukker de klant alleen maar op papier ontmoet en niet in het echt. De redenering ontgaat mij, zelfs na lezen en herlezen.

Hoofdstukken over Insectivora
:

* Lees dit hoofdstuk en luister naar De natuur langs de snelweg van Marijke Boon.
 Ik ben er mij van bewust dat de term Insectivora voor een orde van zoogdieren die insekten eten niet meer gebruikt wordt. Toen deze tekst geschreven werd, waren egels (Erinaceidae) en mollen(Talpidae) families in de orde Eulipotyphla.
 www.hedgehogstreet.org : Hedgehog biology — website bezocht op 30.iv.2020
Het aantal stekels verschilt heel sterk volgens de bron : gemiddeld ongeveer 5000 of doorgaans meer dan 5000 of tot 6000 stekels of bij benadering 7000 pennen of tussen 5000 en 9000 of … Amuseer je, probeer het eens met je favoriete zoekmachine.