English

Wegenwerken in Fiji

 
Suva, III.2005; foto G. Taran Hideway resort, III.2005; foto G. Taran
 
Weinig landen maken gebruik van een textuele waarschuwing voor wegenwerken. Van die landen volgen sommige een meer mensgerichte benadering dan andere. Ze geven het equivalent in tekst van het gewone bord met wegenwerker. Fiji maakt deel uit van deze groep landen. Oman ook. Maar er is een verschil in aanpak. Fiji schrijft Work men ahead (werkmensen), terwijl Oman zegt Men at work (werkende mensen). Dat is niet helemaal hetzelfde.

Sommige landen waarschuwen met tekst én beeld. Australië en Zuid-Afrika bijv. waarschuwen voor Road work(s) ahead (wegenwerken) maar zwijgen over de mensen. Zimbabwe daarentegen spreekt over Road WorkMEN ahead.

    Het bord uit het Hideaway resort is wel niet officieel, maar ik toon het hier toch want het is een alarmerende vondst. Het is de eerste waarneming van een bord uit de mediterrane groep ver van het oorspronkelijke areaal aan de andere kant van de wereld. Bezoekers aan het oord wordt aangeraden het ding te vernietigen voor het zich verder kan verspreiden.

Path: Home / Landenlijst / Wegenwerken / Wegenwerken in Fiji  e-mail:  
Meer borden uit Fiji: Overstekende kinderen