English

Overstekende kinderen in Mali

Ségou, XII.2002;
foto Baeten & De Dier
Ségou, XII.2002;
foto H. De Meyer
Heerlijke goede oude huisvlijt. Maar met een vreemd trekje. De kinderen zijn namelijk op de moderne manier neergezet. In andere landen (bijv. Portugal, Spanje of Frankrijk) kunnen we zien hoe de jongen het meisje van achteren stuurt. Als het meisje de baas is, trekt ze de jongen achter zich aan. In de overgang naar het recentere stokjes-ontwerp (zie de nieuwlichterij uit Ségou) wisselen beide personen van plaats en dan pas loopt de jongen vooraan. Hier doet hij dit al direct. Er is dus geen wisseling gebeurd. Maar misschien was er ook wel geen overgang van oud naar modern ?! En dan zouden de gepenseelde borden een lokale interpretatie zijn van Franse import. Eindelijk eens een straaltje hoop voor verzamelaars van verkeerstekens.

Tenslotte : de vondst van het Dogon plateau. Een exemplaar uit de U.K.-groep, denk je? Fout. Maar hoe zat het ook al weer? (uitleg op verschillende pagina's van deze site).

Bla, XII.2002;
foto H. De Meyer
 
Ségou, XII.2002;
foto Baeten & De Dier
Dogon regio, III.2002;
foto M. Chartier

Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen / Kinderen in Mali  e-mail:  
Andere verkeerstekens uit Mali: Wegenwerkers