English Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / In Griekenland

Overstekende kinderen in Griekenland

Merk op: De voet van de driehoek bevat het Pirelli logo met de letter P lang uitgerekt over bijna de hele breedte.

Andere gesponsorde verkeerstekens vind je in Frankrijk, Oostenrijk, Madagaskar.

Kithira, v.2002; foto T. Vandendriessche

Alhoewel de meeste Griekse Overstekende Kinderen van het moderne type zijn, vindt men er nog oude borden.

Dit zijn echte kinderen met een veel te zware boekentas. Ze hebben een gezicht, geloofwaardige benen, haar en kledij. Let op het meisje: een genot voor een verzame­laar en Monsieur Jean - coiffeur zal dit kapsel vast eerst­daags lanceren in zijn salon.

Bijkomende observaties:
+ Het meisje let op de jongen. Ze sleept hem niet achter zich aan zoals op borden van de Britse groep. Ze beschermt hem.

+ Op de oude borden zijn de tassen aan de buitenzijde. Dat komt zelden voor behalve in landen als The Gambia en Zimbabwe waar het meisje, zoals hier, ook de baas is.

Rhodes, Eleousa, 1997 Meteora, Kalambaka, v.2008; foto H. De Meyer

Op moderne borden worden plaats en verantwoor­delijkheid omgeruild. Het ontwerp komt dichter bij de oude tekeningen uit andere Europese landen waar de jongen de leider is (bv. Portugal).
 
De nieuwe tekening volgt ook de gewoonte : als de jongen een arm van het meisje grijpt, dan houdt zij haar tas met die arm. We zien de boekentas dan tussen de twee personen (bv. Brazilië, België). Dat kan natuurlijk niet als ze elkaar bij de hand houden zoals in Italië.

Het oudere ontwerp is duidelijk superieur t.o.v. de meer recente creaties die snel afzinken tot stokjes­tekeningen.

Konitsa, v.2008; foto H. De Meyer
Konitsa, v.2008; foto H. De Meyer
Ioanina, v.2008; foto H. De Meyer

Er gebeuren verschillende dingen op de moderne verkeerstekens.
De kinderen verliezen geleidelijk hun rondingen en worden gaandeweg ongeloofwaardig. Kijk naar de koppen, de voet van de knaap, zijn hand. Armen en dan de benen vallen uiteen.
Gezien dat een meisje een sloophamer mee kon smokkelen? Best verontrustend als je weet hoe sommige scholen tegenwoordig in het nieuws komen.

Lesbos, Antissa, 29.xii.2012;
foto B. Hoeyberghs
Lesbos, Agra, 29.xii.2012;
foto B. Hoeyberghs
En nu is elke prikkel om dit land te bezoeken gedoofd. Merk op dat ook sommige Vallende Stenen uit IJsland komen!
Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / Kinderen in Griekenland
e-mail: 
Nog verkeerstekens van Griekenland: Wegenwerken - Vallende Stenen
Verkeerstekens van Kreta: Wegwerkers - Overstekende Kinderen - Vallende Stenen