English Path: Home / Landenlijst / Vallende stenen wereldwijdl / in Madeira

Vallende stenen gevonden op Madeira

II.1993; foto G. Coghe
II.1993; foto G. Coghe
II.1993; foto G. Coghe

Alhoewel ze kenmerken hebben van sommige ontwerpen uit Portugal, zijn de borden van Madeira veel gelijkvormiger.

Net als de wegenwerkers zijn de vallende stenen een lokaal product. We kunnen ze herkennen door
+ een rij van drie of vier neerdalende stenen
+ dat de blokken ongeveer even groot zijn
+ één, soms twee, rotsen op de grond.

Dit laatste punt maakt dat het ontwerp uit Madeira superieur is in een vergelijking met de meeste borden uit andere landen. Een korte analyse.

Uit het oogpunt van veiligheid op de weg, kent een rots vier toestanden :
1) nog vastgekleefd in de moederrots
2) neervallend
3) neergevallen op de weg
4) weggeruimd van de weg
Alleen toestand 2) en 3) vormen een risico.

Het vallen duurt nooit langer dan enkele seconden. Toestand 3) zal waarschijnlijk veel langer aanhouden. Het kan uren (dagen) duren voor een groot blok van de weg verwijderd is. Dat betekent volop tijd om er op in te rijden. Een gevallen steen is dus een veel groter gevaar dan een vallende steen.

Porto Santo, XI.2002
foto Baeten & De Dier
XI.2002
foto Baeten & De Dier
XI.2002 geroteerd
foto Baeten & De Dier

Vreemd genoeg tonen de meeste landen alleen de vallende stenen. Ze verwaarlozen hierbij het langste en gevaarlijkste stadium in het leven van een steen van de weg. Is dit omdat (a) vallende stenen meer tot de verbeelding spreken ? Of is het (b) doordat ze niets afweten van alledaagse rotsfysica ?

De invloed van het beeld (a) geldt niet voor geschreven waarschuwingen. Een bord met tekst kan ons dus iets vertellen over de ontwerper. Als die weet heeft van de gevaarlijkste situatie, moeten we gevallen (Eng. fallen) lezen. Lezen we vallende (Eng. falling) dan weten we dat hij zich niet bewust is van de 4 toe­standen van een rots. We hebben teksten van Australië, Hawaii en de V.S.A. en overal is vallende gebruikt. Hoog tijd voor een opfrissings­cursus.

De vondsten op de tweede rij lijken af te wijken van de gewone gang van zaken op Madeira. Er ligt geen rots op de grond, en ook de top van de klif is ongewoon. Als we het beeld roteren, wordt alles duidelijk. De overhangende rots vormt om tot twee liggende stenen, waardoor we weer het vertrouwde uitzicht krijgen. De borden zijn dus verkeerd gemonteerd. (Lees een mogelijke uitleg in Armenië.)

XI.2002; foto Baeten & De Dier
30.VIII.2009; foto V. Goethals

VII.2002; foto L. Scheerlynck
II.1993; foto G. Coghe

Soms is de waarschuwingsdriehoek geïntegreerd in een groter bord met wat extra tekst als Perigo, queda de pedras (Queda betekent vallend). Nogmaals een aanwijzing dat de ontwerper niet door geeft dat een gevallen steen het gevaarlijkst is.

3.IX.2009; foto V. Goethals
6.IX.2009; foto V. Goethals
Path: Home / Landenlijst / Vallende Stenen wereldwijd / Stenen in Madeira
e-mail: 
Meer borden uit Madeira: Wegenwerkers - Overstekende Kinderen
Verkeerstekens uit Portugal: Wegenwerkers - Overstekende Kinderen - Vallende Stenen