English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen / Kinderen in Zuid Korea

Overstekende Kinderen uit Zuid Korea

Seoul, IV.2002; foto D. Young
Seoul, IV.2002; foto D. Young
Seoul, 29.XI.2012; foto J. Breine

Gangwa, 02.XII.2012; foto J. Breine
Verrassend vind ik het. Het zou me meer verbaasd hebben hadden we Japanse ontwerpen gevonden, maar in plaats van onder Noord-Ameri­kaanse invloed zijn de Overstekende Kinderen in Zuid Korea geïnspireerd door Groot Brittannië.

Via Hong Kong is een mogelijke route, maar niet erg waarschijnlijk. De tekening ginds is de moderne manier van doen, meer geschetst, en daar is geen weg van terug. We hebben er althans geen voorbeelden van: van een terugkeer naar mooie tekeningen.

Let er op dat de kinderen groter en slanker zijn dan hun tegenhangers in GB. Het is vooral duidelijk bij de oudere borden: misschien weerspiegelt het wel een dikker wordende populatie?

Een ander klein verschil vind je bij de voeten: die staan ver uiteen (zie voetennoot in Egypte).

Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / uit Zuid Korea
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Zuid Korea: Mannen aan het werk