English Path: Home / Landenlijst / Overstekende kinderen wereldwijd / Overstekende Kinderen in Marokko

Overstekende Kinderen uit Marokko

VIII.2000; foto E. De Paermentier
24.III.2010; foto J. Breine
Rabat, 8.X.2005; foto H. De Meyer

L'administration française slaat toe, was mijn eerste reactie. Fout. Verschillende landen onder Franse invloed (bv. Senegal, Mali) wijken inder­daad onder Franse druk, maar niet Marokko. Dat maakt zijn eigen versie.
Laten we dat eens nader bekijken:
+ De kinderen zijn iets zwaarder dan in Frankrijk: wellicht niet helemaal trouw aan de werkelijk­heid.
+ De lichaamsverhoudingen zijn wat vreemd: de onderarmen zijn veel te kort en de hals is ongewoon lang.
+ De kinderen wandelen niet zoals de Franse. Ik zie ze eerder scharnieren rond één been.
+ Er is een grondlijn getekend.

De vondst uit Rabat toont een duidelijke verschuiving naar het Franse origineel —een nachtmerrie voor verzamelaars. De grondstreep blijft aanwezig en hierdoor lijkt het wel of de jongen opspringt. De streep hoger trekken was geen optie, want dan sneed ze door de benen van het meisje.

Marrakech, X.2005; foto M. Chartier
Amtoudi-Tafraout, 31.III.2010; foto J. Breine

Het gekke springen en kantelen is over. We kijken naar een normale pas. Maar niet naar normale mensen. Let op het hoofd dat even breed is als de schouders en barstensvol kennis. Doet me denken aan Costa Rica.
Op een muur geschilderd en duidelijk realistischer dan om het even welk officieel bord.

Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / in Marokko
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Marokko: Wegenwerken - Vallende Stenen