English Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / gevonden in Brazilië

Overstekende Kinderen uit Brazilië

Iguaçu, 1993

Iguaçu, 1996
Langzaam — School
19.VI.2014; foto O. Dochy
19.VI.2014; foto O. Dochy

Adolescentens of adulten, maar vermits beide de boekentas dragen, wellicht het eerste. Onze oudere voorbeelden zijn vrij mooie exemplaren vergeleken met de meer recente vondsten.

Beide personen dragen een soort van stofjas die typisch is voor zuid-amerikaanse landen, zoals Argentinië. Zo'n kledingstuk maskeert geslachtskenmerken, maar de artiest heeft er op gelet dat de kleinere figuur de smallere taille kreeg van een vrouw. De snit van de pantalon verschilt ook.

Let tenslotte ook op het fijne detail in het schoeisel.

In de meer recente vondsten is al het vakmanschap en de aandacht voor detail verdwenen. Men kan nog steeds de geslachten onderscheiden, maar de kinderen lijden nu aan een misvormd lichaam. Het zijn geen individuën meer met een eigen identiteit en ze sluiten aan bij de karakterloze producten die we in zo vele landen aantreffen.

Toch is er een puntje dat onze aandacht verdient : de aan­wezigheid van een zebrapad. Een zeldzame keer wordt een oversteekplaats gesuggereerd met twee streepjeslijnen (bv. Gambia), maar slechts uitzonderlijk zien we de afgewisselde banden van een zebrapad. Van de meer dan 150 landen in de verzameling, zijn er slechts vier andere, alle op het oostelijk halfrond, die ook een bord hebben met zebrastrepen (bv. Zuid Korea, Maleisië).

Path: Home / Landenlijst / Overstekende Kinderen wereldwijd / uit Brazilië
e-mail: 
Meer verkeerstekens uit Brazilië: Mannen aan het Werk