Molens in Alto Aragón - harinero

Eriste

Eriste is een klein dorp in de Valle de Benasque in de Ribargorza streek van de provincie Huesca. Benasque is een populaire vakantie­bestemming en je moet het gemakkelijk kunnen vinden op gelijk welke kaart van de streek. Eriste is enkele kilometer meer naar het zuiden, naast de Embalse de Linsoles. Er is parkeerplaats naast de hoofdweg. Loop naar de waterkrachtcentrale. Blijf op de hoofdweg, kruis de uitloop van de centrale en ga naar links in de calle Poblado Eiasa. Je kruist opnieuw de uitloop. Nu naar rechts en op de linker oever van de Río Eriste blijven. Je bent nu in de Camino del Molino die je naar de plek van de molen (en de Carpinteria El Molino) zal leiden.

(1) De molen met Eriste in de achtergrond.

(2) Sectie (golfplaten dak in 1) waar de installaties van de molen waren.

Wat overblijft van de installaties van de molen beslaat slechts een klein deel van een groot complex (1, 2) bestaande uit gebouwen voor werk en wonen.

De molenstoel (bancada, 3) staat in de sectie met de gladde grijze voorgevel (rechts in 2) en de turbine stond in het deel dat gebouwd is met natuursteen (2 links). We weten niet of de turbine er nog is. Wellicht niet, gezien de talrijke ingrepen op het gebouw.

Bij de talrijke veranderingen werd er één hoek zorg­vuldig ongemoeid gelaten: de plaats van de maalstoel van de graanmolen (3). Alhoewel die be­graven is onder stapels werktuigen en afgedank­te spullen, is de installatie kompleet en in goede staat.

Er is een stevige achtkantige steenkist (guarda­polvo) met er boven op een houten stoeltje (caballe­te, 7) dat een houten trechtervormige kaar (tolva, 7) draagt. Het onderste deel van de kaar is zorgvuldig gerepareerd met metaalplaat (geelachtig in 7).

(3) Molenstoel met meubilair.

(4) Steenlift met tandwielen.

De steenkraan is gedemonteerd en de armen (5) liggen tegen de achterwand van de plaats.

Een mooi stel tandwielen rust beneden de stenen. Let op de houten tanden die de schade beperkten mocht het systeem plots vast lopen. Het systeem dat dient om de afstand tussen de stenen te regelen, het lichtwerk of aliviadora (4), is ook present.

Van links naar rechts is er een ijzeren staaf zicht­baar (4). Die loopt verder doorheen de muur uit natuursteen (2). We konden niet in dat deel van de molen, maar we weten dat er aan de andere kant van de muur een turbine was, of nog steeds is, vermits we aan de buitenkant de afvoer zien (10).

De turbine liep op water uit de Río Eriste, dat aangevoerd werd langs een breed kanaal (11).

(5) Stuk van de steenkraan.
(6) Oude steen werd tuintafel.
Let op de rijn met twee armen.

(7) Kaar (tolva).
(8) Pletter met drie kegelvormige stenen.

Vlakbij staat er een oud bord (8) dat zegt dat de molen privé eigendom is (finca particular). De afbeelding in de bovenste helft is opmerkelijk: een kollergang met drie kegelvormige stenen. Dergelijk apparaat is typisch voor molens waar men olie perst. Zover wij weten is deze molen hier nooit actief geweest in de oliesector.

Maar er zijn wel verschillende bronnen die de molen vermelden voor de productie van electriciteit.

In de vroege 20ste eeuw wordt de molen alleen opgelijst als graanmolen. In de Gouden Gids van die tijd lezen we: Sahún: Harinas. — Peres (Felix). (). In de Guía van 1924 () lezen we dat de molen toen ook electriciteit produceerde en voor­zag in openbare verlichting in het dorp van Sahún - Eriste: Sahún: alumbrado eléctrico en Eriste: Electricidad (Fábrica). — Félix Peré. Merk op dat de eigenaar in beide gevallen dezelfde is. Maar men schonk toendertijd minder aandacht aan de juiste schrijfwijze van de namen van personen.

(9) Afvoer.
(10) Cárcavo met uitlaat van de turbine.

In de jaren 1940 werden de installaties voor de electriciteit onderhouden door een gemeenschap van eigenaars (). In de jaren 1960 was er een golf van onteigeningen in Eriste. Dat was te wijten aan de hydro-electrische centrale die in 1972 werd ge­bouwd. Als gevolg hiervan, en doordat voortdu­rend vernieuwingen nodig waren, kromp de gemeen­schap tot slechts een handvol leden en de activi­teiten werden voortaan beperkt tot het verdelen van electriciteit, niets meer. Uiteindelijk leidde dit tot de Eléctrica de Eriste die ook vandaag nog bestaat en meer dan 500 huishoudens in Sahún, Eriste en Linsoles van licht voorziet ().
In 2017 keek Eléctrica de Eriste opnieuw uit om zelf te produceren en vroeg een vergunning aan om een minicentrale te bouwen in de vallei in de buurt. De vergunning werd geweigerd wegens de nega­tieve impact op het milieu en wegens het feit dat er al genoeg (misschien zelfs te veel) energie­produ­ceerders waren in de omgeving van Benasque en het Parque Natural de Posets-Maladeta.

(11) Het kanaal met de Río Eriste links.

 

  D.E.Bailly-Bailliere, editor — 1911 — Annuario del Commercio de la Industria, de la Magistratura y de la Administracion de España y sus colonias. Madrid. Casa Editorial Bailly-Bailliere. Año XXXIII: 5618pp.
  Roman Garcia Garate — 1924 — Guía general de Aragón, Navarra, Soria y Logroño. Huesca. Editorial V. Campo. 738pp.
  Eléctrica de Eriste S.L. website op http://electricadeeriste.com bezocht op 09.IV.2020.

Path: Home / Alto Aragón: oude watermolens / Eriste
Inleiding
Leer hoe een molen werkt
Bezoek de molens; catalogus
Literatuur en andere websites
© en e-mail: