Molens in Alto Aragón

Almunia del Romeral

Almunia del Romeral is een klein dorp ten noordoosten van Huesca stad. Vanaf Huesca de hoofdweg nemen naar Barbastro (N–240) en na enkele kms links af (A–1227) naar Loporzano, Bandaliés, en Sipán, dan Loscertales. Voorbij Sipán, maar voor Loscertales, weer links naar Molinos de Sipán. Rij doorheen Los Molinos, het zijn smalle straatjes, waar je de Gratizalema rivier zult kruisen, en ga door tot aan het einde van de weg in La Almunia del Romeral.

Foto's: 29.xii.1995, 06.x.2016

Lang geleden moet dit (1) een indrukwekkend industrieel complex geweest zijn: twee bloem­molens, een kopersmelterij, een vollemolen en een papiermolen, allemaal bij elkaar op de oevers van de Guatizalema ().
Het geheel is al lang buiten gebruik en het is moei­lijk om de resten van de verschillende delen te herkennen, vooral omdat ik er nergens een goede beschrijving van gevonden heb. Daar komt nog bij dat, in 1995 zowel als in 2016, de plaatselijken in de moestuinen aan het werk, niet bijzonder verwel­komend waren.

(1) Overview van de site.

Foto 1 toont een overzicht van de hele site. Rechtsonder zien we de dam (4) op de Río Gratizalema. Het hoekige grijze gebouw aan de weg is het pompstation dat water uit de rivier naar de stad Huesca brengt. Links van dit pompstation zien we felgroene moestuinen die worden geïrrigeerd door de molengracht (5–6).
De grote boom verbergt de resten van de oude industriële gebouwen: foto 2 en 3 laten zien wat de overblijfselen moeten zijn van de kopergieterij (). Rechts van de boom en bovenaan de foto zien we enkele kleine constructies (8) die ook deel uitmaken van het complex en enkele vreemde apparaten verbergen (7, 9–11).

(2)

(3)

(4) De dam op de Gratizalema rivier.

(5) Einde van het kanaal met enkele schuifdeuren.
(6)
(7) Een drukput?

(8) Kleine constructies verspreid over de helling.

(9)
(10–11)

: Pallaruelo Campo, Severino — 1994 — Los Molinos del Alto Aragón.
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca. 310pp. I.S.B.N.: 84-8I27-013-X
: Blázquez, Carlos, & Pallaruelo, Severino — 1999 — Maestros del Agua.
Diputación General de Aragón, Zaragoza. 735pp. l.S.B.N.: 84-7753-780- 1

Path: Home / Alto Aragón: old mills / Molensite van Almunia del Romeral
Inleiding
Leer hoe een molen werkt
Bezoek de molens; catalogus
Literatuur en andere websites
© en e-mail: