Home / Dieren in de reclame / Konijn en Haas
Dieren in de reclame – Konijn & Haas
Veel reclames maken allusie op het voortplantings­vermo­gen van konijnen. Het gaat om de helft van de reclames die op één of andere manier refereren naar een lichaams- of gedragskenmerk van het dier. Het konijn staat dan voor efficiëntie en prestaties. Daarom houden auto's en finan­ciële produkten zo van konijnen, maar ook electr(on)ische apparaten als computers, copiers, of CD-spelers. Soms is het wegens de prestaties, maar vaak ook wegens andere aspecten van hun levenswijze.

Konijnen kunnen ook staan voor Natuur en voor het Milieu.

© 
eerste publicatie: vi.2020

Een konijnemoer kan
drie tot zeven nesten hebben per jaar en tekstschrijvers vinden dit uiter­mate fascinerend, lijkt het wel, want veel advertenties verwijzen naar deze uitbundige voortplan­ting. Het is opmerkelijk dat hetzelfde niet gebeurt met muizen die het in dit verband zelfs beter doen dan konijnen. Niet één enkele reclame in onze sectie over muizen maakt allusie op de reproductie van deze knaagdieren. Bij konijnen, echter, maken bijna de helft van al onze voorbeel­den die iets te maken hebben met eigenschappen van hun lijf of hun gedrag, vermelding van hun voortplanting. De reden kan zijn dat muizen als een pest beschouwd worden en dat men het risico niet wil lopen op negatieve vibraties in het gemoed van de klant. Blijkbaar speelt deze negatieve connotatie niet bij konijnen (). Zelfs meer dan dat, een allusie op hun vermenigvul­digings­vermogen wordt vaak gebruikt in een poging om ons een glimlach te ontlokken.

De personal copier
(1) is altijd startklaar om een kopie te maken en heeft veel mogelijk­heden die gedemonstreerd worden met behulp van konijnen : geen opwarmtijd (twee konijnen samen); 12 kopieën per minuut (een snel konijn met het winnende nummer 1); front loading cassette (konijn met wortelen; het uiteinde waar het voer naar binnen gaat is de voorkant, per definitie); milieuvriendelijk (BLO in het gras tussen de bloemen); etc. ().

De computer management
tools van nr. 11 doen ongeveer hetzelfde met een koppel konijnen die met plezier elk performantie probleem zullen verlichten : How do I deal with these performance issues … en … peak system performance, maintain user productivity, …

(1) 1995 – Aways ready to make a copy. — personal copier
(2) 2003 – Now is the time to make children. — familiewagen
(3) 2003 – Enchanting technology. — monovolume wagen

't Is het moment
om kindjes te maken (2) is een recht voor de raap verwijzing naar de repro­ductie van konijnen. De reclame liep in 2003 en opent met het bericht dat bij aankoop van een wagen van dat merk geldt : hoe meer kinderen, hoe meer u bespaart. De tekst legt verder uit dat je voor twee kinderen tot 600 € in de wacht kunt slepen, en met vier kan het bedrag oplopen tot 1800 €! De afsluitende woorden klinken Papa's en mama's. Hoog tijd om kindjes te maken. 't Is het moment. Dit is zo direct dat men er bijna ongemakkelijk van wordt.

Laten we even aan nemen dat je hen op hun woord wil nemen. Dan moet je zeker de kleine lettertjes goed lezen: Het aantal kinderen dat in aanmerking komt is het aantal kinderen ten laste zoals vermeld op de laatste belastingaangifte. Hetgeen wil zeggen dat je nu al te laat bent. Je kan toch nog gaan voor nieuwe nakomelingen (liefst tweelingen) en dan wachten op de nieuwe aangifte en dan een nieuwe wagen gaan kopen met het risico dat de promotie al voorbij is. Ook goed om weten, het aanbod is beperkt tot maximum 4 kinderen en geldt alleen voor sommige modellen van het merk.

Andere auto's rekenen
ook op het konijn (3 – 5). Drie verschillende merken met elk zijn eigen benadering. De reclame (3) voor de monovolume is getiteld : Betoverend technologisch. Het is een spel met de woorden toveren en betoveren. De wagen in kwestie uitgerust met 1° electrische zijschuifdeuren die u van op afstand, als bij toverslag, kunt bedienen en 2° dingen zoals airbags, ABS en nog veel meer. Met zo veel mogelijkheden om u te betoveren is de stap snel gezet naar de uitdrukking een wit konijn uit de hoed toveren. Vandaar wellicht het wit konijn in het deurgat.

(4) 1991 – Any car can avoid the rabbit … — auto met superieure ophanging
(5) 2003 – The Golf Rabbit is back — auto

Elke auto kan
het konijn ontwijken. Een Primera ontwijkt ook de truck, zegt onze volgende autoreclame (4) uit 1991. Het konijn dat maar als een schim wordt getoond is hier in twee incarnaties aanwezig: 1° als een mogelijk verkeersslachtoffer en 2° als een dier dat gevangen is in een sterke lichtbundel. Onder de foto wordt een adembenemend verhaal gebracht : … Verblind en gevangen in de bundel van jouw lichten. … Je rukt aan het stuur. … Juist dan raak je zelf gevangen in het licht van een aanstormende vrachtwagen … Maar alles komt goed dank zij het geavanceerd ophangsysteem van jouw wagen. Een guitige toon zit er ook in : … Je begrijpt hoe het konijn zich moet gevoeld hebben en de … ophanging was duidelijk niet alleen voor jouw comfort ontworpen.

De autoreclame met
(5) het konijn dat naar de maan huilt is moeilijk te begrijpen. Is het een allusie op een van de vele Konijn in de Maan verhalen, of betekent het dat we alleen maar onze tijd zullen verliezen in een vruchteloze poging in de jacht op een Golf Rabbit ? De tekst geeft ons misschien een hint waar er staat … In één woord: een droom. De auto waarop u heeft gewacht. …. Het is daarom wellicht de laatste betekenis en ze vertellen ons wellicht dat onze onmogelijke droom toch werkelijkheid kan worden.

Nr. 5 is ook van 2003. Het is opmerkelijk dat 3 van de 4 (meer hebben we er niet) autoreclames met een konijn uit dat jaar komen. Te meer omdat het om drie verschillende merken gaat.

(6) 2003 – Presteer in alle veiligheid. — spaarrekening
(7) 2004 – Verhoog uw spaarprestaties.
(8) 1999 – Discretie in de kunst van vermogensbeheer.

De fabel van
Aesopus over de haas en de schildpad leerde ons dat wie langzaam is, maar stug volhoudt, de wedstrijd wint. In de reclames nrs. 6 en 7 is het verhaal veranderd. Beide dieren zijn versmolten tot een chimaera en snelheid is belangrijk geworden : presteer in alle veiligheid (6) en verhoog uw spaarprestaties in alle veiligheid (7). De prestaties worden geleverd door de haas en de veiligheid door het schild van de dito pad. Het is ironisch om de opbrengst in de opeenvolgende jaren te zien afnemen, temeer daar ze de mond vol hebben over prestaties en groei.

Aesopus is ook present in nr. 17 over de diabetes behandeling. Ik ben er niet helemaal zeker van welke soort hier het belangrijkst is. Wellicht de schildpad omdat die een langdurig en regelmatig effect suggereert.

We hebben een
andere haas in nr. 22 over een frequentie omvormer. De haas staat voor razendsnelle richtingsveranderingen en een flitsend reactievermogen, eigenschappen die het geadverteerde product met hen gemeen heeft.

Snel groeiend spaargeld
kan ook met konijnen geïllustreerd worden als in nr. 9. Anders dan bij hazen, waar het om snelheid en beweging gaat, vallen we terug op de gebruikelijke situatie waar het om snelheid en prestaties van reproductie gaat.

Ons laatste voorbeeld
in de financiele atmosfeer is ook met een konijn, maar men valt er —wat een opluchting— niet terug op de voorplanting. Discretion in the art of asset management. Op een of andere manier moet een konijn dat wat in het oor fluistert van een beeld vertrouwen en discretie betekenen.

(9) 1993 – Spaarformules met snelle groei — levensverzekering
(10) 1999 – Onweerstaanbaar aantrekkelijk — LCD projector

Sommige tekstschrijvers slagen
er in om weg te blijven van de voortplanting en verwijzen naar andere kenmerken van konijnen: hun tanden, oren, of ogen, en hun dieet.

De nrs. 10 en 12 zijn van hetzelfde merk van electronica. In Onweerstaanbaar aantrekkelijk (10) is een groepje konijnen gevangen in de lichtbundel van deze LCD projector. Ze zijn gehypno­tiseerd als een konijn in de lichten van een auto (zie ook 4 en 5), maar het overtuigt niet echt doordat er maar één enkel konijn echt in de bundel kijkt.

Volmaakter kan klank
niet zijn, lezen we in nr. 12. Zelfs het konijn met zijn lange en gevoelige oren luistert in absolute verrukking. Het is de enige reclame in de collectie, waar er verwezen wordt naar de oren van Leporidae ().

(11) 1990 – Vax performance. — computer afregelen
(12) 1990 – Sony verbaast zelfs de meest gevoelige oren — CD speler

Konijnen hebben indrukwekkende
snijtanden en ze leven in pijpen. Iemand van dit uitzend­kantoor wist dit en beide advertenties (13, 14) beginnen met Zet je graag je tanden in uitdagende opdrachten? en de eerste gaat nog door met kom dan uit je pijp en word …. In de rest van de tekst lezen we verder niets meer over konijnen, noch over hun gedrag.

Blijf thuis bij
een zwaar industrieel ongeval zegt het advies van nr. 15. Waarom precies een konijn aan zijn pijp werd gekozen, is niet duidelijk. Het is niet de enige keer dat een konijn in verband wordt gebracht met huis en thuis. In nr. 16, door een firma die vloeren en vloerbekleding verkoopt, wordt gezellige huiselijkheid opgeroepen met de hulp van een meisje met haar troetel­konijn. Katten zijn overigens ook erg goed in het uitstralen van huiselijke warmte (zie Kleinere katten).

(13) 20?? – Kom uit je pijp. — job advertentie
(14) 2011 – Bij je je graag vast in uitdagende opdrachten ? — job advertentie
(15) 2007 – Je huis is je beste bescherming. — Seveso ongevallen

(16) 2015 – Vloeren en vloerbekleding.
(17) ???? – Diabetes behandeling.

Konijnen zijn gek
op wortelen. Konijnen (nrs. 18, 19) met hun zaken goed voor mekaar hebben wortels in overvloed. Waarom een konijn werd gekozen is mij niet duidelijk. Het Chinese dier van het jaar toen deze advertentie liep, was Rat, en daarna Os; dus het jaar zal wellicht geen belang gehad hebben. Na wat rondkijken op het web heb ik gevonden dat voor de Chinezen het konijn symbool kan staan voor onder meer intelligentie en voorzichtigheid en voor geluk en meeval. Daarom zal het konijn wellicht de lezer zijn, overweldigd door meeval in de handel als gevolg van deelname aan deze beurs in China. Merk op dat prestaties hier in wortelen gemeten worden en niet in nakomelingen als in de voorbeelden eerder in deze pagina.

(18) 2008 – Doet u graag goede zaken ? — handelsbeurs
(19) 2009 – Meer kansen in 2009 — handelsbeurs

Een overigens perfecte
familiefoto werd vroeger dikwijls volkomen geruïneerd door het rode ogen effect. Met deze compacte camera uitgerust met autofocus en een Smart Flash worden rode ogen verleden tijd, behalve —en hier komt de aanbevolen humor— wanneer de gefotogra­feerde ogen echt rood zijn …

Angora-onderkleding. Tweemaal
zo warm als wol (21) is ons laatste voorbeeld met een allusie op een kenmerk van het konijn. De reclame is opmerkelijk rechtuit. Zet de thermostaat lager! en daarna leren we over soorten ondergoed, waar het te koop is, en hoe we het moeten onderhouden. Dat alles wordt onderstreept met zowel het konijn met de lange haren als het ondergoed dat een mooi gevormd lichaam omsluit.

(20) 1990 – Gedaan met de rode ogen. — camera
(21) 1983 – Dikke truien worden overbodig. — angora-ondergoed
(22) 1998 – De slimste wint. — frequentie omvormer

Konijnen kunnen ook
staan voor Natuur en het Milieu. Eerst hebben we een voorbeeld van greenwashing (23 – 25) waar een olieraffineerder ons in verschillende layouts en talen vertelt : … leggen we onszelf bijzonder strenge eisen op om de impact van onze activiteiten op lucht, water en bodem tot een minimum te beperken. Het konijn zit hier voor het milieu dat stilzwijgend de effecten ondergaat van de acties van de mensen.

(23) 2004 – Respect those who make no demands. — olieraffineerder
(24) 2005 – Respect those who make no demands. — olieraffineerder
(25) 2005 – Met respect voor wie niets vraagt. — olieraffineerder

In Om 't eVen
waar, je Biept Me maar. (26) en in de verborgen natuur in de stad (27) vertegen­woordigen de konijnen de natuur en wat er in het wild leeft, meer dan de omgeving. Voor de tijd van de wereldwijde mobiele netwerken waren biepers, of pagers, een onmisbaar instrument voor mensen als onderhoudstechnici die niet de hele tijd gekluisterd wilden zijn aan hun vaste tele­foon. Dank zij deze dienst (26) kan die technicus nu, omringd door flora en fauna, genieten van een deugddoend verblijf in de natuur en toch ter beschikking blijven.

In nr. 27 kijken de konijnen uit om meer te leren over de stadswildernissen. Kom langs en laat je verrassen door interessante weetjes over planten, dieren en stedelingen.

(26) 1997 – Biep me maar. — pager dienst
(27) 2004 – Ontdek de verborgen natuur in de stad. — tentoonstelling

 Het hangt af van de achtergrond van de lezer. Mensen in Australië of op de Kerguelen zullen niet zo snel maatjes worden met konijnen. Op de Kerguelen archipel getuigt het van slechte (zelfs misdadige) inborst om het K-woord — een L-woord in het Frans — uit te spreken. Als het echt moet, zeg dan BLO, hetgeen staat voor Bête à Longues Oreilles — dier met lange oren, un lapin dus.

 Deze reclame is ook besproken in de afdeling over copiers en hoe die verkocht worden : [Illustratie 4]

 Leporidae is de wetenschappelijke naam van de familie van de Hazen en de Konijnen.

Home / Dieren in de reclame / Konijn en Haas