Home / Dieren in de reclame / Het toppunt van cynisme
Illustratie 3: Het toppunt van cynisme
De volgende voorbeelden leren ons hoe de reclame verschil­lende producten en diensten een groen tintje poogt toe te kennen.

De voorbeelden bewijzen dat het groen alleen als façade dient. De voorbeelden tonen ons ook het cynische van de zaak. De groene acteurs zijn vaak de eerste slachtoffers van de extra consumptie die ze zo hoffelijk hebben aanbevolen.

© 
eerste publicatie: ii.2001; gewijzigd: ii.2003

Sinds ik weet
dat supertankers de walvis beschermen, tank ik mijn wagen met veel genoegen nog eens vol.

Super-tankers kunnen uitzonderlijk wel eens een drupje kwijt raken en in geval van force majeure moeten ze wel eens hun tanks reinigen in volle zee. Maar in het algemeen: hoe meer ik tank, hoe meer zij aanvoeren, hoe properder de zee.

1991 – supertankers redden de walvis

De inleidende tekst (rechts) is heel goed.
Helaas komen ze niet tot de juiste conclusie. We zullen de zee niet redden met dubbel­wandige schepen. De zee prefereert waar­schijnlijk minder transport, minder vervuiling, minder verstoring.
The few blue whales remaining alive in the world are no match for the predator who has carelessly eliminated eight hunderd species of life from the face of the earth in this century alone: Man. Like every other creature in the sea, the blue whale requires clean water to live. …

Ik betaal met
mijn groene credit card: zo red ik het regenwoud. Soms koop ik zelfs enkele kartons fruitsap extra om aan het vereiste minimum­bedrag te komen.

De tekst — in een poging om grappig te zijn — zegt: Er zijn dingen die je niet koopt met een WWF kaart. … Voor elke transactie van ten minste 2000 BEF, krijgt het WWF 10 BEF.

2000 – groene credit card

Mijn idee over de zaak.

Ik betaal 350 BEF voor de kaart (introductie­prijs). Alleen transacties van ten minste 2000 BEF (bijna 50 Euro) doen mee. De schenking bedraagt altijd 10 BEF onafhankelijk van de grootte van de transactie. Dit betekent dat ik pas na 35 geldige transacties 350 BEF (kost van de kaart) zal geschonken hebben

Conclusie: een inspanning van 70350 BEF voor een gift van een schamele 350 BEF !

De zeg van het milieu

Het systeem zwengelt consumptie aan. Niets garandeert dat de mensen alleen groene spullen kopen met hun kaart. De schade herstellen zal ongetwijfeld meer kosten dan de actie opbrengt.

Het milieu is veel beter gediend — en WWF zou dit zelf ook moeten inzien— als men 350 BEF schenkt zonder de omweg van de kaart. Het zou minder kosten en geen ongewenste neven­effecten veroorzaken.

Mijn vakantiewoning —midden
in de bossen, heel gezellig, aangename buren rond­om; de toegangsweg mocht wel wat verbeterd worden— is opgetrokken met groene bouw­stenen.

De tekst zegt (vertaald uit het Duits) :
In principe is ons bouwmateriaal Groen.
De advertentie legt verder uit hoe het product sinds lang milieuvriendelijk, energie- en grond­stoffenzuinig gemaakt wordt uit zand, kalksteen, water en cement en daarbij nooit vervuiling veroorzaakt.

1991 – groene bouwstenen

Discussie

De tekst suggereert dat wat gebouwd wordt met natuurlijke materialen geen slechte invloed kan hebben op het milieu. Volgens dezelfde redene­ring is de hetze rond Chernobyl moeilijk te be­grijpen. Uiteindelijk is daar alleen maar een natuurlijk (daarenboven extra gezuiverd) product de lucht in geblazen. Wat kan daar nu mis mee zijn ?

De zeg van het milieu

Bouwen met groene materialen is prima. Maar zouden rupsen groene bakstenen beter verteren dan andere? Of zouden groene bakstenen enig verschil gemaakt hebben voor het landschap van [Illustratie 1] ?

Ik drink sloten
mineraal water voor de Pyreneese Beer. De grote plastieken flessen zijn ook nog eens bijzonder handig. Ik vermaal ze en vul er dan de putten in de weg mee.

De tekst zegt (vertaald uit het Frans) : Volg je instinct Help ons de Pyreneese Beer te redden.

drink en red de beer

Het werkt heel eenvoudig

De advertentie benadrukt dat elk uitstel onge­past is. De Beer redden is ons milieu redden, ons eigen welzijn en dat van onze kinderen. Zend eenvoudig 50 (vijftig) etiketten van evenveel flessen en de firma schenkt daarna 10 FF (1.5 Euro).

De zeg van het milieu

De advertentie is net zo groen als een schaam­lapje een dikke winterjas. De kans dat er werke­lijk een schenking van komt is eerder klein. Een firma die echt om het milieu gaf, zou een bedrag schenken per verkochte fles. En ze zouden over­schakelen op glazen flessen.

Home / Dieren in de reclame / Het toppunt van cynisme.